Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.04.2014

Tuki tietoyhteiskuntasektorin kehittämiselle

Kuvaus

Tietoyhteiskunta ja ICT-sektorin kehittämishankkeen (TANZICT) päätavoitteena on edistää Tansanian sosiaalista ja taloudellista kehitystä kansallisten köyhyydenvähentämisstrategioiden sekä kansallisen vision 2025 mukaisesti vahvistamalla kansallista sektoriohjausta- ja koordinaatiota sekä tiede-, teknologia- ja innovaatio-kapasiteettia sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Hanke käynnistyi vuonna 2011. Hankkeen tavoitteena on yhtäältä tukea hallituksen ICT-politiikan uusimista ja Tansanian informaatio-, tiede- ja teknologiaministeriön kapasiteetin ja kansallisten instituutioiden vahvistamista sekä toisaalta Tansanian liiketoimintaympäristön vahvistamista erityisesti teknologiayritysten ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Käytännön ICT-sovelluksia pyritään kehittämään innovaatio-ohjelman puitteissa. Hankkeesta tehtiin väliarvio vuonna 2013. Väliarvio totesi hallituksen ICT-politiikan uudistamisen ja ministeriön vahvistamiskomponentin kohdanneen ongelmia ja viivästyneen, mutta innovaatiokomponentin sen sijaan edenneen hyvin ja tuottaneen merkittäviä tuloksia. Nuorille teknologiayrittäjille on luotu innovaatiotiloja, mikä on edesauttanut hyvin toimivien yrittäjäyhteisöjen syntymistä. Paikallisyhteisölähtöinen innovaatiotoiminta on myös käynnistynyt hyvin kuudella eri alueella samoin kuin yrityshautomo-toiminta ja yhteistyö Tansanian keskeisempien yliopistojen kanssa. Väliarvio totesi hankkeen edistäneen myös haavoittuvien ryhmien (naiset, vammaiset, varhaisnuoret, työttömät sekä syrjäisten ja köyhien yhteisöjen asukkaat) IT-taitoja, yrittäjätoimintaa ja innovaatioita. Väliarvio suositteli lisäresurssien allokoimista innovaatiokomponenttiin sen vaikuttavuuden lisäämiseksi edelleen. Lisätuen tavoitteena on soveltaa Suomen innovaatio-järjestelmässä hyvin toimivia konsepteja laajamittaisemmin Tansaniassa, lisätä tukea naisyrittäjille, Living Lab-toimintakeskuksille ja innovaatiotiloille. ICT-politiikan uudistamista ja ministeriön kapasiteetin vahvistamista koskevat ohjelman komponentit ovat viivästysten jälkeen jälleen etenemässä. Hankkeen alkuperäinen kokonaisbudjetti on 5 milj. €. Lisärahoitus on 0,8 milj.€. Kokonaiskesto 2011-15. Pääasialliset toteuttajat: Tansanian informaatio-, tiede- ja teknologiaministeriö, tiede- ja teknologiakomissio, yliopistot, kansalaisjärjestöt ja yksityiset yritykset. Tukipalvelut: Niras Finland Oy

Lisätietoa

http://tanzict.or.tz/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  09.04.2014

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

  • Kehitysmaan julkinen sektori
  • Konsultit

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28232501

Tunnus

UHA2011-006492

Sivua muokattu

19.05.2014