Yhteisöllinen erityisnuorisotyöhanke Namibiassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Yhteisöllinen erityisnuorisotyöhanke Namibiassa

Kuvaus

Hanke vastaa nuorisotyöttömyyden ja toimettomuuden aiheuttamiin haasteisiin, kuten rikollisuus, väkivalta, köyhyys, perheiden hajoaminen, alkoholismi, prostituutio ja hyväksikäyttö. Positiivisesta talouskehityksestä huolimatta Namibian elinkeinoelämä ei luo riittävästi työmahdollisuuksia nuorille. Tästä syystä Namibiassa on tarve luoda erityisnuorisotyön menetelmiä.Hankkeen tavoitteet ovat: 0) tehokas hankehallinto, 1) Namibian luterilaisen kirkon (ELCIN) vahvistettu kapasiteetti kehittää erityisnuorisotyön lähestymistapoja, 2) menestyksekkäästi toteutettu pilottihanke haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kykyjen kehittämiseksi, ja 3) parhaiden toimintatapojen jakaminen yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa korostetaan voimakkaasti. Namibiassa osa nuorista on jätetty koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksien ulkopuolelle. Tähän erityisen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ryhmään kuuluu erityisesti tyttöjä. Hanke kunnioittaa ja edistää näiden nuorten ihmisoikeuksia ja hyvinvointia voimaannuttamalla heidät ottamaan vastuuta omasta ja yhteisönsä kehityksestä.Hanke ei luo uutta rakennetta, vaan hanke asemoituu ELCINin uuteen sosiaalipalveluyksikköön. Hanke tarjoaa uudenlaisia erityisnuorisotyön ajattelu- ja toimintatapoja soveltaen luovia ja yhteisöllisiä menetelmiä valituissa kohdeyhteisöissä. Hanke tuottaa uuden osallistavan nuorisotyömenetelmän ELCINin käyttöön. Hankkeen lopulliset hyödynsaajat ovat 15-25-vuotiaat haavoittuvassa asemassa olevat nuoret, etenkin koulupudokkaat. Keskeisin välitön hyödynsaaja on ELCIN, jonka henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden osaamista vahvistetaan.Hankkeen keskeiset aktiviteetit ovat: partnerin hankehallinto-osaamisen vahvistaminen, hallinnon tukeminen kehittyneillä seurantajärjestelmillä, tarve- ja resurssianalyysi, opinto- ja koulutusmatkojen järjestäminen hankehenkilöstölle ja paikallisille vastuuhenkilöille, henkilöstökoulutusten järjestäminen, paikallisten yhteisöjen kouluttaminen erityisnuorisotyössä, uusien ammatillisten toimintamallien ja -menetelmien kehittäminen, nuorten voimaannuttaminen ja elämänhallintataitojen vahvistaminen, nuorten kouluttaminen aktiivisiksi kansalaisiksi, nuorisokerhojen järjestäminen, palveluohjaus, nuorten vastuunkantajien kouluttaminen, ja yhteisten työpajojen järjestäminen nuorille ja vanhuksille.

Myönnöt

 • 2013: 125 000 €
 • 2014: 170 000 €
 • 2015: 155 000 €

Kohdemaa

Namibia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 70%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Helsinki Deaconess Institute
 • Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28115416

Tunnus

UHA2012-002376

Sivua muokattu

20.08.2013