Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.02.2017

Äidinkielinen esikouluohjelma lhomi-kielelle Nepalissa

Kuvaus

Lhomikielinen esikouluohjelma Nepalissa on yhteistyöhanke Wycliffe Raamatunkääntäjien ja sen nepalilaisen kumppanin Nepal Lhomi Society (NELHOS) –järjestön kanssa. Projektin päätuotos on valmistaa äidinkielinen esikouluopetusohjelma Lhomi-vähemmistöryhmän käyttöön. Lasten asema Nepalissa, varsinkin vähemmistöryhmien keskuudessa on huono. Lhomi-lapset ovat usein syrjittyjä. Lapsille ei ole tarjolla esikoulua ja he joutuvat aloittamaan koulun heille vieraalla kielellä nepaliksi, joka aiheuttaa koulun keskeytystä ja lopulta syrjäytymistä. Mahdollistamalla esikoulutus ymmärrettävällä kielellä tämä hanke lisää tasavertaisuutta hyvään koulutukseen kohderyhmän ja muiden nepalilaisten lasten välillä. Lasten oikeudet lisääntyvät mahdollistamalla heille esiopetus, joka helpottaa heidän siirtymistä peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Lapset ymmärtävät ja oppivat nopeammin, ja he saavat valmiudet aloittaa koulun nepalin kielellä. Tämä perusvalmius lisää lasten pysymistä koulussa pidempään, ja lopulta lisää heidän mahdollisuuksiaan oman elämänsä kehittämiseen. Tämä saavutetaan hyvin valmistetuilla Mother Tongue Based Early Childhood Education (MTB ECE) -ohjelmalla, joka kehitetään kohdekielelle. Projektilla pyritään parantamaan heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksia oppimiseen. Tyttöjen, vammaisten ja alakastisten oikeudet huomioidaan erityisesti. Lisäksi valmistetut oppimateriaalit sisältävät teemoja kuten: sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen, vammaisuus ja ilmastonmuutos. Projektin käytännön toteutuksesta vastaa paikallinen yhteistyöjärjestö NELHOS, jonka kapasiteetti vahvistuu äidinkielisen opetustyön osaajana sekä vähemmistökieliryhmien ja syrjäytyneiden ihmisryhmien oikeuksien puolustajana. Pääasialliset hyödynsaajat ovat lhominkieliset lapset ja lasten vanhemmat. Paikalliset opetustoimen toimijat hyötyvät kasvavasta kapasiteetista. Valtio tukee äidinkielistä opetusta sekä esikouluja, mutta heillä ei ole usein kapasiteettia aloittaa esikouluja syrjäseuduilla. Tärkeimmät toiminnot: - Vaikuttamistyö sidosryhmien asenteisiin - Äidinkielisten koulutusohjelman ja materiaalin tuottaminen - Opettajien kouluttaminen - Pilottiluokat - Kapasiteetin kasvatus

Myönnöt

 • 2017: 80 623 €
 • 2018: 91 217 €
 • 2019: 100 082 €
 • 2020: 95 683 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Esiopetus 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (WRK)
 • Nepal Lhomi Society (NELHOS)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66014256

Tunnus

UHA2016-002664

Sivua muokattu

16.02.2017