Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.02.2017

Etnisten vähemmistöjen juomaveden laadun ja määrän parantaminen Lao Caissa, Pohjois-Vietnamissa

Kuvaus

Jatkohanke perustuu ensimmäisestä hankkeesta, eli Hygieenisen käyttäytymisen edistäminen etnisten vähemmistöjen parissa Lao Caissa, Pohjois-Vietnamissa, saatuihin kokemuksiin. Hygieeninen käyttäytyminen etnisten vähemmistöjen keskuudessa lisääntyi huomattavasti ensimmäisen hankkeen aikana, mutta suurena haasteena on edelleen puhtaan veden saatavuus. Jatkoprojekti keskittyy vesihuollon parantamiseen ja saavutettavuuden lisäämiseen etnisten vähemmistöjen keskuudessa, jotta ensimmäisen hankkeen saavutusten pysyvyys saadaan varmistettua. Jatkoprojekti on suunniteltu kolmevuotiseksi, jonka aikana vesijärjestelmän rakentaminen ja veden laadun seuranta otetaan käyttöön kahdessa Lao Cain kunnassa (Hop Thanh ja Ta Phoi). Hankkeen aikana vastuu projektin johtamisesta sekä kenttätyöstä pyritään antamaan askel askeleelta paikallisten viranomaisten hallintaan. Tavoitteena on, että hankkeen loppuun mennessä kaikki paikalliset sidosryhmät voivat hallita, käyttää ja valvoa vesivarojen laatua itse. Sen jälkeen, kun projekti päättyy, sidosryhmät voivat mahdollisesti laajentaa toimintaansa myös muualle maakuntaan. Hankkeen pääasialliset hyödynsaajat ovat köyhien vuoritstokylien etniset vähemmistöt. CERETAD-Health tulee järjestämään hankkeesta lopuksi työpajan, johon projektin eri sidosryhmiä pyydetään osallistumaan sekä kertomaan kokemuksista ja tuloksista. WaterFinns puolestaan hyödyntää hankkeen tuloksia ja kokemuksia tulevissa projekteissaan.

Myönnöt

 • 2017: 78 040 €
 • 2018: 80 690 €
 • 2019: 29 330 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Tartuntataudit 25%
 • Lääketieteellinen tutkimus 25%
 • Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 50%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • WaterFinns ry
 • Center for Research, Training and Development of Health Human Resource (CERETAD-Health)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

76908901

Tunnus

UHA2016-002633

Sivua muokattu

16.02.2017