Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.07.2014

Aseellisen väkivallan vähentäminen latinalaisessa- Amerikassa - asekauppasopimuksen implementaation tukeminen

Kuvaus

Projektin pääasiallinen kehitystavoite on vähentää kehitystä hidastavaa väkivaltaa pienentämällä laittomasti kulkeutuvien pienaseiden määrää alueella. Tavoitteena on lisäksi parantaa turvallisuutta ja luoda paremmat mahdollisuudet taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Useat maat alueella kärsivät aseellisesta väkivallasta ja useissa kehittyvissä maissa erityisesti laittomilla pienaseilla toteutettu väkivalta on keskeinen kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista hidastava seikka. Hankkeen avulla pyritään myös tukeman Latinalaisen-Amerikan kehittyviä maita allekirjoittamaan ja ratifioimaan asekauppasopimus sekä toimeenpanemaan asekauppasopimuksen vaatimuksia, millä on myönteisiä vaikutuksia aseellisen väkivallan vähenemiseen. Asekauppasopimuksen tehokas ja maailmanlaajuinen toimeenpano lisää sekä kansallista että alueellista turvallisuutta ja siten luo edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Lisäksi hanke auttaa maita kansallisessa lainsäädäntöprosessissa ja viranomaisten kapasiteetin vahvistamisessa turvallisuusjärjestelmien luomisessa. Hankkeessa luodaan myös alueellinen vaikuttamisen malli (etelä-etelä -yhteistyötä hyväksikäyttäen) ja toteutetaan yksittäisiä maakohtaisia tukitoimia. Hankkeen ihmisoikeusperustaisuus on vahva, sillä tavoitteena on lisätä ihmisoikeuksien toteutumista kumppanimaissa - mm. oikeus turvallisuuteen ja oikeus elämään.Toiminnasta hyötyvät suoraan kansalliset viranomaiset ja organisaatiot ja välillisesti osallistuvien maiden koko väestö parantuneen turvallisuustilanteen ansiosta. Hankkeen toteuttaa costaricalainen Oscar Arias -säätiö, jolla on pitkät perinteet turvallisuuden parantamiseen liittyvien kehityshankkeiden toimeenpanossa erityisesti Latinalaisessa-Amerikassa. Costa Rica on vahva toimija myös asekauppasopimuksen luomisprosessissa. Hanketta rahoitetaan kaksi vuotta ja pääosa toiminnasta ajoittuu vuosille 2015-2016.

Lisätietoa

http://arias.or.cr/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  18.07.2014

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 20%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

Arias Foundation

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

48904014

Tunnus

UHA2014-011897

Sivua muokattu

01.09.2014