Yhteisöllinen etsivän vanhustyön hanke Namibiassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Yhteisöllinen etsivän vanhustyön hanke Namibiassa

Kuvaus

Namibiassa vanhuksilla on perinteisesti ollut merkittävä rooli yhteisöissään. Vanhusten neuvoja on kuunneltu perheissä, ja toisaalta perheet ovat huolehtineet vanhuksistaan. Nykyisin vanhusten kunnioitus ei enää ole itsestään selvä. He tarvitsevat tukea ja apua, joita yhteiskunta ei vielä pysty tarjoamaan.Hankkeen välittömät tavoitteet ovat: 0) Tehokas hankehallinto, 1) Namibian evankelis-luterilaisen kirkon (ELCIN) vahvistettu kapasiteetti kehittää yhteisöllistä vanhustyötä, 2) menestyksekkäästi toteutetut pilottihankkeet, jotka edistävät haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten voimaantumista, ja 3) tietoisuuden lisääminen erilaisista yhteiskunnallisista rooleista, joita vanhuksilla voisi olla.Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa korostetaan voimakkaasti. Arvomurroksen myötä vanhusten arvostus Namibian yhteisöissä on laskenut. Erityisesti iäkkäät naiset kohtaavat haasteita iästään ja sukupuolestaan johtuen.Hanke ei luo uutta rakennetta, sillä se asemoituu ELCINin uuteen sosiaalipalveluyksikköön. Hanke vahvistaa ELCINin kapasiteettia luoda uusi, yhteisöllinen lähestymistapa haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten kanssa työskentelyyn.Hankkeen lopulliset hyödynsaajat ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat yli 60-vuotiaat vanhukset ja heidän yhteisönsä. Erityishuomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin vanhuksiin, joilla ei ole perhettä, sekä haavoittuviin vanhuksiin, jotka joutuvat vielä vanhuusiällään kasvattamaan lapsenlapsiaan. Näihin ryhmiin kuuluvat vanhukset ovat alttiita hyväksikäytölle. Hankkeen keskeisin välitön hyödynsaaja on ELCIN.Hankkeen keskeiset aktiviteetit ovat: partnerin hankehallinto-osaamisen vahvistaminen, hallinnon tukeminen kehittyneillä seurantajärjestelmillä, tarve- ja resurssianalyysi, pilottihankkeiden kehittäminen analyysin pohjalta, työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttaminen vanhenemiseen liittyvissä teemoissa, uusien työmenetelmien kehittäminen, vanhusten yhteisöasumismallin konseptoiminen, kotiin vietävien palveluiden kehittäminen, aikuiskoulutusohjelman luominen, varaisovanhemmuusohjelman luominen, työpajojen järjestäminen suullisen historian siirtämiseksi, yhteistyö nuorisotyön kanssa yhteisöissä, yhteisten työpajojen järjestäminen vanhuksille ja nuorille, ja verkoston luominen tiedonvaihtoa ja vaikutustyötä varten.

Myönnöt

 • 2013: 192 164 €
 • 2014: 185 175 €
 • 2015: 173 522 €

Kohdemaa

Namibia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Sosiaaliturva ja -palvelut 70%
 • Ihmisoikeudet 20%
 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Helsinki Deaconess Institute
 • Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28115415

Tunnus

UHA2012-002375

Sivua muokattu

20.08.2013