Etiopian yleisopetuksen laadun parantamisohjelma II
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.08.2013

Etiopian yleisopetuksen laadun parantamisohjelma II

Kuvaus

Yleisopetuksen laadun parantamismisohjelma on jatkoa vuosina 2004 - 2008 rahoitetulle opettajakoulutuksen kehittämisohjelmalle (korirahoitus). Vuosina 2009 - 2013 on rahoitettu yleisopetuksen laadun parantamisohjelman ensimmäistä vaihetta. Maailmanpankki hallinnoi tätä yhteisrahoitettua ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on kehittää opetussuunnitelmia ja arviointitapoja, hankkia uusia oppikirjoja, kouluttaa opettajia, kasvattaa koulujen kapasiteettia, parantaa oppimisympäristöä tietotekniikan (ICT) avulla sekä kehittää opetushallintoa ja sen johtoa. Erityistä huomiota kiinnitetään sukupuolten tasa-arvoon, erityisopetustarpeisiin sekä ravitsemukseen ja terveyteen. Alueellisesti tuetaan erityisesti neljää syrjäisintä maakuntaa.

Rahoituspäätös  08.08.2013

19 800 000 €

Kohdemaa

Etiopia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%
  • Opetuksen infrastruktuuri 40%
  • Opettajien koulutus 40%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816823

Tunnus

UHA2013-001779

Sivua muokattu

05.09.2013