Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.04.2016

SJAC Tuki Syyrian ihmisoikeusloukkausten dokumentointiin ja rankaisemattomuuden vastaiseen työhön

Kuvaus

SJAC:n (Syria Justice & Accountability Center) tavoitteena on dokumentoida Syyrian sodan kaikkien osapuolten kokemat ihmisoikeusloukkaukset ja tuoda analysoitu, luokiteltu ja järjestetty aineisto eri toimijoiden (oikeudelliset, rankaisemattomuus, tilivelvollisuus) käytettäväksi osana Syyrian laajaa rauhan- ja kansallisen sovinnon prosessia. SJAC on saavuttanut reilun kolmen vuoden aikana aseman keskeisimpänä Syyrian ihmisoikeusloukkausten dokumentoijana ja säilyttäjänä. Sen tietokanta on teknisesti korkealaatuinen ja suojattu:tietomurtojen ja kyber-hyökkäyksen riski on toki aina olemassa. SJAC dokumentoi kaikkia io-rikkomuksia ja mahdollisia sotarikoksia, mutta analyysissään sen kolme keskeisintä teemaa ovat 1) seksuaalinen ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta (SGBV); 2) ISILin ihmisoikeusrikkomukset; sekä 3) poliittisiin vankeihin (detainees) kohdistuvat rikkomukset ja pidätyskeskusten olot. Hankkeen hyödynsaajia ovat kaikki Syyrian sota- ja ihmisoikeusrikkomusten uhrit ja selviytyjät. Heitä ovat erityisesti naiset, seksuaalisen väkivallan uhrit, entiset vangit, vähemmistöjen edustajat, poliittiset toisinajattelijat ja ihmisoikeuspuolustajat. Järjestö on perustettu vuonna 2012 osana Syyrian kansan ystäväryhmän järjestäytymistä ja sitä isännöi/tukee toistaiseksi yhdysvaltalainen IREX-järjestö. SJAC on itsenäistymässä todennäköisesti vuoden 2016 aikana. Hanke on linjassa Suomen kepo-selonteon ja rauhanvälityksen toimintaohjelman kanssa. Suomi on aiemmin tukenut järjestöä vuonna 2012 yhteensä 170.000 eurolla.

Rahoituspäätös  21.04.2016

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Syria Justice and Accountability Center
  • International Research and Exchanges Board , IREX
  • International Research and Exchanges Board , IREX

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300428

Tunnus

UHA2016-001388

Sivua muokattu

24.05.2016