Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2017

Metsätalouden yksityissektorin tuki Keniassa

Kuvaus

"Metsätalouden yksityissektorin tuki Keniassa" -ohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvää hallintoa ja tukea Kenian metsätalouden yksityissektoria, jotta se voi toimia tehokkaasti ja kilpailukykyisesti metsätalouden tuotantoketjuissa sekä lisätä niiden volyymia. Kehitystavoitteena on uusien työpaikkojen luominen ja elinkeinojen tukeminen metsäsektorilla sekä Kenian aluehallinnon kapasiteetin vahvistaminen. Kenian metsähallituksen (KFS) kanssa vuosina 2018-2022 toteutettavan yhteistyön hyödynsaajia ovat metsätalouden PK-yritykset, joiden toiminnan lisääntyminen sekä tehostaminen luo uusia työpaikkoja, parantaa elinkeinoja metsäsektorilla, sekä tuottaa lisäarvoa metsäteollisuuden tuotantoketjuissa. Kenian metsähallinto niin keskus- kuin piirikuntatasolla hyötyy kapasiteetin kehittämisestä, ja sen valmiudet tukea yksityissektorin toimintaa ja kehittää yritysten toimintaympäristöä paranee. Samalla PK-yritysten valmiuksia vastata yksityissektorin toiminnan tiukentuviin standardeihin (työolot, ympäristö, tehokkuusvaatimukset ym.) vahvistetaan. Uudella yhteistyöllä otetaan askel kohti kaupallista yhteistyötä. Tavoitteena on myös hakea synergioita ja yhteistyötä muiden avunantajien kanssa vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tukea teknologian vaihtoa Suomen ja Kenian välillä.

Rahoituspäätös  08.12.2017

9 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Ympäristöapu

Toimiala

 • Metsätalouden kehittäminen 40%
 • Metsäpolitiikka ja -hallinto 30%
 • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 30%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Kehitysmaan julkinen sektori
 • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821203

Tunnus

UHA2016-001348

Sivua muokattu

10.01.2018