Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.11.2012

VÄLIME/YK:n ihmisoikvalt. Beirutin alueell. tston toiminnan tukeminen

Kuvaus

Suomi aloitti vuonna 2010 Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa yhteistyön YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) kanssa rahoittamalla Beirutin alueelliseen toimistoon tasa-arvoneuvonantajan, jonka työn tavoitteena asetettiin naisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutumisen edistäminen ja turvaminen. Neuvonantaja on kahden vuoden aikana tarjonnut asiantuntija-apua alueen hallituksille, kansainvälisille järjestöille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille sekä varmistanut, että naisten oikeudet toteutuvat läpileikkaavana teemana kaikissa OHCHR:n hankkeissa. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja viimeaikaiset poliittiset tapahtumat alueella ovat tarjonneet uusia mahdollisuuksia tasa-arvoneuvonantajan toimikenttään. Samaan aikaan on kuitenkin nähtävissä, että haasteet jatkuvat naisten oikeuksien toteutumisen osalta. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö esittää neuvonantajan työn tukemisen jatkamista kolmella vuodella. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tasa-arvoneuvonantajan työn tukeminen on tärkeä osa Suomen tukea arabimaiden naisten poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten oikeuksien edistämistä. Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltikehitys ovat nousseet päivänpoliittisiksia aiheiksi useissa maissa ja ne ovat myös Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman keskiössä sekä osa Suomen profiilia Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueella.

Rahoituspäätös  30.11.2012

552 585 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%
  • Ihmisoikeudet 80%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

UN Office of the High Comm of HR

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

86613101

Tunnus

UHA2011-006413

Sivua muokattu

25.07.2013