Oxfam Naisten oikeusturvan parantaminen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.06.2014

Oxfam Naisten oikeusturvan parantaminen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

Kuvaus

Hanke kohdistuu köyhien ja heikossa asemassa olevien naisten, ml syyrialaispakolaisten, oikeusturvan parantamiseen. Hanke kattaa pakolaisia vastaanottavat maat (Irak, Egypti, Libanon ja Jordania) ja perustuu selkeään tarpeeseen. Hankkeen toiminnot pohjautuvat Oxfamin aiemmin tekemään työhön. Hanke on hyvin linjassa Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön muun alueellisen toiminnan kanssa tuoden siihen selkeän lisäarvon keskittymällä naisten oikeusturvan parantamiseen. Hankkeessa on hyvin huomioitu ihmisoikeusperustaisuus ja hankkeen tavoitteet ja mahdolliset tulokset ovat mitattavissa. Hyödynsaajat ovat pääosin (70%) naisia, mutta myös miesten rooli on hyvin huomioitu. Hanke kohdistuu myös miehiin ja etenkin kylänvanhimpiin sekä oikeuslaitosten virkailijoihin, jotka ovat usein miehiä. Konkretiaa hankkeelle tuo tavoite olla naisten tukena juuri sellaisissa elämän käännekohdissa, jotka voivat mullistaa naisten elämän täysin. Hankkeen tuki on 2 898 205 euroa, sen kesto on kolme vuotta.

Rahoituspäätös  30.06.2014

2 898 205 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 70%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301016

Tunnus

UHA2014-011854

Sivua muokattu

28.08.2014