Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.06.2014

Naispakolaisten yhteisökeskushanke Dohukissa Pohjois-Irakissa

Kuvaus

Hankkeessa perustetaan naisten yhteisökeskus (Women's Community Center, WCC) Irakin Dohukiin. Kurdistanin alueella Irakissa on 97% syyrialaispakolaisista ja näistä 63% on naisia ja lapsia. Alueella on kolme pakolaisleiriä mutta suurin osa pakolaisista asuu leirien ulkopuolella. WCC tulee toimimaan heikossa asemassa oleville naisille turvakeskuksena, jossa tarjotaan niin psykososiaalisia tukea kuin toimeentulotukea sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kestävyyden takaamiseksi käytetään yhteisön omia voimavaroja. Keskus tulee olemaan avoin myös muille heikossa asemassa oleville naisille alueella. Hankeen rahoitus on 777 609 euroa ja sen kesto on 12 kuukautta.

Rahoituspäätös  30.06.2014

777 609 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300414

Tunnus

UHA2014-011851

Sivua muokattu

28.08.2014