Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.06.2014

International Peace Institute (IPI)

Kuvaus

International Peace Institute (IPI) on YK-asioihin ja kv-turvallisuuteen keskittyvä tutkimusinstituutti (ns. think thank), joka pyrkii edistämään valtioiden sisäisten ja niiden välisten kriisien ennaltaehkäisyä ja ratkaisemista tutkimuksen ja yhteistoiminnan keinoin. IPIn hanke-esityksen "Promoting International Development Through Inclusivity, Partnership and Knowledge" tavoitteena on tutkimustiedon avulla etsiä vastauksia kehityksen esteenä olevien epäkohtien ja konfliktien perimmäisiin syihin ja saada kohdemaiden hallitukset, järjestöt ja kansalaisyhteiskunta mukaan tutkimustulosten hyväksymiseen ja johtopäätöksiin. Hanke kohdistuu MENA-alueen maihin ja Afrikkaan. Hankkeen DAC-päätavoitteena on osallistuva kehitys/hyvä hallinto ja tärkeimpänä osatavoitteena sukupuolten välinen tasa-arvo. Suomen tuki kohdennetaan projekteille, joiden läpileikkaavana tavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen. Projekteissa edistetään naisten mahdollisuuksia osallistumiseen ja päätöksentekoon ja parannetaan heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan näissä rooleissa. Hankkeen tulostavoitteena on: 1) Naisten oikeuksien tukeminen tasa-arvoisina kansalaisina Egyptissä, Tunisiassa, Libyassa ja Jemenissä. 2) Naisten osallistaminen rauhanvälitystehtäviin ja rauhansopimusten toimeenpanoon. 3) Hyvän hallinnon ja demokratiakehityksen edistäminen Afrikassa. 4) YK:n ja AU:n yhteistyön lujittaminen rauhanturvatyössä Afrikassa. Hankkeelle esitetään 240 000 euron rahoitusta. Hankkeen toteutus v. 2014.

Rahoituspäätös  27.06.2014

240 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

IPI Int Peace Institute

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892419

Tunnus

UHA2014-011850

Sivua muokattu

28.08.2014