Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.10.2016

Jatkotuki avunantajien yhteisverkostolle (Global Donor Platform for Rural Development) maaseutusektorilla

Kuvaus

Global Donor Platform for Rural Development (GDPRD) eli avunantajien maailmanlaajuinen maaseudunkehittämisfoorumi on kansainvälisten ja monenkeskisten avunantajien sekä kansainvälisten rahoituslaitosten, kansainvälisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten verkosto, jossa on 38 jäsentä. Verkosto toimii lisätäkseen maatalouteen, maaseutukehitykseen ja ruokaturvaan kohdennetun avun tuloksellisuutta ja harmonisaatiota. Hankkeesta hyötyvät verkoston jäsenet ja heidän kauttaan jäsenmaiden maaseutukehitysohjelmien kohderyhmät. Suomi on ollut verkoston hallituksen jäsen vuoden 2012 alusta lähtien ja on toiminut verkoston rinnakkaispuheenjohtajana taamikuu 2014 - maaliskuu 2016 välisenä aikana. Esitetään GDPDR:n tukemista 100.000 eurolla, mikä tarjoaa Suomelle verkoston täysjäsenyyden ja hallituspaikan vuosille 2016-17

Lisätietoa

http://www.donorplatform.org(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  06.10.2016

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892631

Tunnus

UHA2016-004862

Sivua muokattu

27.10.2016