Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.11.2014

Afrikan Verohallintojen Foorumi - ATAF

Kuvaus

AFRICAN TAX ADMINISTRATION FORUM (ATAF) perustettiin vuonna 2009 Afrikan maiden verohallintojen ja muiden verotukseen liittyvien intressiryhmien yhteistyöelimeksi tavoitteena parantaa verolainsäädännön ja verohallinnon tehokkuutta. Järjestön toiminnassa on tällä hetkellä mukana 36 maata. ATAF keskittyy Afrikan verotusasioihin kumppanimaiden ja kansainvälisten järjestöjen taloudellisella ja veroasiantuntijoiden teknisellä tuella. ATAF:in visio on kehtittää tehokasta ja tuloksellista verohallintoa ihmisten elintason parantamiseksi. Tehokkaamman verohallinnon avulla tuetaan taloudellista kasvua, parannetaan valtion tilivelvollisuutta kansalaisia kohtaan ja saadaan aikaan kotimaisten varojen tehokkaampaa käyttöä. Meneillään olevalla ohjelmakaudella (2013 - 2015) ATAF:in stragisena tavoitteena on: a) rakentaa hyvin toimiva kansainvälinen järjestö, b) kouluttaa pystyviä afrikkalaisia veroviranomaisia; c) hyvän hallinnon ansioista lisätä valtioiden tilivelvollisuutta kansalaisten suuntaan; d) luoda ATAF:sta Afrikan ääni, joka osallistuu ja vaikuttaa maailmanlaajuisessa verotusta koskevassa dialogissa. ATAF jatkaa pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamista monenkeskisten ja bilateraalisten toimijoiden kanssa. ATAF:in toimintaan kuuluu tutkimusta, kehitystä ja koulutusta. Koulutusta ja konferensseja räätälöidään jäsenmaiden tarpeiden pohjalta. Käytettävissä on veroteknisiä asiantuntijoita ja oppimateriaaleja. Suomi tuki kohdistuu vuosille 2014-16

Lisätietoa

http://www.ataftax.net/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  25.11.2014

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Julkisen sektorin taloushallinto 30%
 • Ylempi tekninen ja johtamiskoulutus 40%
 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

African Tax Administration Forum

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

29892356

Tunnus

UHA2014-010510

Sivua muokattu

12.12.2014