Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.02.2014

Krimin alueen vakaan kehityksen edistäminen

Kuvaus

Hankkeen avulla on edistetty v. 2009 alkaen Krimin alueen vakaata kehitystä vahvistamalla konfliktin ehkäisyn mekanismeja ja kapasiteettia koulutuksen, tutkimuksen ja poliittisen vuoropuhelun keinoin. Toteutuksesta vastaa kansainvälinen kansalaisjärjestö PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania). Ukrainaan kuuluva Krimin niemimaa on konfliktiherkkää aluetta, jonka erityispiirteenä on etninen monimuotoisuus. Alueen kolmen suurimman väestöryhmän eli venäläisten, ukrainalaisten ja tataarien välillä on jännitteitä, jotka uhkaavat paitsi Krimin alueen, myös koko Mustanmeren alueen vakautta. Keskeisimmät kiistakysymykset liittyvät kieleen, maanomistukseen ja geopolittiseen identiteettiin. Hankkeen avulla on onnistuttu edistämään eri ryhmien välistä vuoropuhelua järjestämällä mm. vuosittain useita eri väestö- ja asiantuntijaryhmien välisiä keskustelutilaisuuksia kiistakysymyksiin liittyen. Hanke on myös tuottanut runsaasti tutkimustietoa päätöksenteon ja keskustelujen tueksi. Yhtenä konkreettisena tuloksena ollaan aloittamassa monikielisen opetuksen pilotointia Krimin alueen kouluissa ja päiväkodeissa. Hankkeeseen on osallistunut Krimin alueen, Ukrainan, Venäjän, EU:n, Turkin ja muiden Mustanmeren alueen maiden asiantuntijoita ja muita intressitahoja. Suomesta mukana ovat olleet mm. eri yliopistot, Ahvenanmaan rauhaninstituutti ja CMI. Suomi tuki hankkeen ensimmäistä vaihetta 199 663 eurolla v. 2009-2010 sekä toista vaihetta 1 milj. eurolla v. 2011-2013. Vuonna 2014 hanketta rahoitetaan 300 000 eurolla. Tämän jälkeen hankkeen keskeisten toimintojen on tarkoitus jatkua paikallisella rahoituksella.

Lisätietoa

www.cpd.crimea.ua

Rahoituspäätös  12.02.2014

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501101

Tunnus

UHA2013-008393

Sivua muokattu

27.05.2016