Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2016

UN Women; Afganistanin kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus- toimintasuunnitelman toimeenpano, 1. lisämyöntö

Kuvaus

Suomi jatkaa Afganistanin kansallisen 1325-toimintaohjelman (Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325 – Women, Peace, and Security, NAP) tukemista. Hanke on jatkoa aikaisemmalle yhteistyölle: Suomi aloitti vuonna 2010 Afganistanin kanssa 1325-päätöslauselmaan perustuen twinning-yhteistyön ja NAP valmistui vuonna 2015. Seuraavassa vaiheessa NAP:in toimeenpanoa rahoitetaan UN Womenin The Survivors’ Empowerment Journey –ohjelman (SEJ) kautta, joka toteutetaan yhteistyössä UN Womenin ja Afganistanin hallituksen kanssa. SEJ toimii innovatiivisin tavoin naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, kehittää suojelu- ja uudelleenintegrointipalveluja väkivallasta toipuville naisille sekä tukee haavoittuvassa asemassa olevien naisten taloudellista tilannetta. Suomi rahoittaa vuosina 2017-2019 yhteensä 600 000 eurolla SEJ:n niitä osia, jotka ovat osa NAP:in toimeenpanoa.

Lisätietoa

http://www.unwomensouthasia.org; http://mfa.gov.af/en(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  13.12.2016

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 70%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 15%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 15%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

  • YK:n tasa-arvojärjestö
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507317

Tunnus

UHA2016-005723

Sivua muokattu

22.12.2016