Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.03.2019

UN Women Naisten roolin vahvistaminen poliittisessa prosessissa ja rauhanrakentamisessa

Kuvaus

Poliittinen osallistuminen on haastavaa naisille Libyassa ja naiset ovat vahvasti aliedustettuina poliittisissa tehtävissä. Naisiin kohdistuvat asenteet ja käsitykset heidän osallistumisestaan ovat vahvoja, ja ne vaikuttavat naisten poliittiseen osallistumiseen negatiivisesti. UN Womenin hanke pyrkii edistämään naisten osallistumista Libyan poliittiseen dialogiin ja rauhanprosessiin. Hankkeen tavoitteena on naisten ja nuorten tasa-arvon puolustajien sekä järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen poliittisen osallistumisen mahdollistamiseksi. Lisäksi hanke tukee naisten osallistumista vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä. Suomen tuki hankkeelle on 264 000 euroa.

Rahoituspäätös  08.03.2019

264 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 50%
  • Vaalit 50%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

13300407

Tunnus

UHA2019-001248

Sivua muokattu

17.10.2019