Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki Afganistanin UN Womenille

Kuvaus

Afganistan on yksi maailman vähiten kehittyneimmistä valtioista ja tasa-arvoa mittaavilla indekseillä tilanne on maailman heikoin. Maan humanitaarinen ja sosioekonominen tilanne heikkenivät entisestään Talibanin noustua valtaan 08/2021. Suomi on ollut sitoutunut Afganistanin vakauteen ja erityisesti naisten aseman parantamiseen yli 20 vuotta. Nyt tilanteen ollessa huonompi kuin ehkä koskaan, on tärkeää, että kv. yhteisö ml. Suomi pysyy Afganistanin naisten ja tyttöjen tukena. Suomelle keskeinen ulkopoliittinen tavoite on naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen, jota tuki UN Womenille Afganistanissa vahvistaa. Maatason yhteistyö tukee myös Suomen UN Womenille antamaa globaalia yleisrahoitusta ja antaa keinon seurata ja vahvistaa laajempien vaikuttamistavoitteiden toimeenpanoa käytännössä. UN Womenin rooli Afganistanin naisille on äärimmäisen tärkeä. Järjestö on pystynyt jatkamaan työtänsä sopeuttaen ja organisaation läsnäolo antaa Afganistanin naisille ja tytöille toivoa, että tilanne kääntyy parempaan. UN Womenin Afganistanin maatoimisto on suurin sen maatoimistoista ja tavoitteena on kasvattaa sitä entisestään Afganistanin naisten ja tyttöjen tilanteeseen vastaamiseksi. Tarpeet ovat valtavat. Maatoimisto tukee suoraan naisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, Taliban-hallinnolle ei anneta tukea eikä sen kautta ohjata varoja. UN Womenin työn pääpaino on palvelutarjonnassa sekä sen varmistamisessa, että naiset saavat osallistua humanitaarisen avun toimittamiseen ja heillä on siihen pääsy. UN Women pyrkii parantamaan naisten toimeentuloa, tukee kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä tuottaa ja välittää eteenpäin tutkimukseen perustuvaa tietoa afgaaninaisten tilanteesta. UN Women tarjoaa naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan asiantuntemuksensa YK-toimijoiden, humanitaarisen yhteisön ja koko kansainvälisen yhteisön käyttöön, jotta kaikessa Afganistania koskevassa työssä ja päätöksenteossa naiset ja tytöt olisivat keskiössä. UN Womenin ehdotettu budjetti vuosille 2023-2025 on vuosiluokaltaan 57-60 MEUR. Budjettia mukautetaan kuitenkin alaspäin, jos varoja ei saada mobilisoitua suunnitelman mukaisesti. Suomi tukee UN Womenin Afganistanin maaohjelman mukaista toimintaa vuosina 2023 - 2024 yhteensä 2,1 miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös

2 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 35%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 30%
  • Työpaikkojen luominen 35%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507377

Tunnus

UHA2023-012503

Sivua muokattu

30.11.2023