Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n Afganistanin erityisrahasto, STFA

Kuvaus

Afganistan on yksi maailman vähiten kehittyneimmistä valtioista. Maan humanitaarinen ja sosioekonominen tilanne heikkenivät entisestään Talibanin noustua valtaan 08/2021. Talibania ei haluta tukea eikä sen kautta ohjata varoja, mutta kansainvälinen yhteisö pitää edelleen Afganistanin vakautta tärkeänä eikä Taliban hallinnolle nähdä vaihtoehtoa. Päivittäisen selviytymisen kanssa kamppailevien ihmisten ja kansalaisyhteiskunnan tukemista halutaan jatkaa paitsi inhimillisistä syistä myös siksi, että ilman sitä maa olisi vaarassa ajautua sekasortoiseen tilaan. Kv. yhteisön tavoitteet vakaasta Afganistanista, terrorismin ja huumekaupan torjunnasta sekä hallitsemattomien muuttovirtojen estämisestä ovat edelleen jaettuja ja ajankohtaisia. Afganistan on Euroopalle, myös Suomelle, lähialueen maa. Afganistanissa toimineet Suomen liittolaismaat jatkavat tukeaan ja erityisesti Yhdysvallat toivoo, että Afganistaniin menevä apu jatkuu. Myös EU jatkaa apua. YK:n Afganistanin erityisrahasto (Special Trust Fund for Afghanistan, STFA) on Talibanin valtaannousun jälkeen 10/2021 perustettu, YK-järjestöistä koostuva rahasto, joka rahoittaa YK:n yhteisohjelmointia afganistanilaisten perustarpeisiin vastaamiseksi ja tukee YK:n strategisen kehikon (2023-2025) toimeenpanoa. Rahasto täydentää humanitaarista apua tilanteessa, jossa on tarpeen tukea yksilöiden ja yhteisöjen selviämistä ja välttää maan sosioekonominen romahdus. STFA:n kautta tuetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa, ruokaturvaa ja peruspalveluita sekä sosiaalista koheesiota. Viime vuonna STFA:n kautta 2 930 000 ihmistä (52% naisia) saivat välttämättömiä palveluita. 930 200 ihmistä (lähes 60% naisia) hyötyi terveyspalveluista. Perheterveysasemista (mm. SRHR-palvelut) hyötyi lähes 433 750 henkilöä (yli 80% naisia). 2 060 000 ihmistä hyötyi paikallisinfrastruktuurihankkeista. 280 838 ihmistä (19% naisia) saivat apua toimeentuloon perustarpeiden täyttämiseksi. Toiminnassa käytetään paikallisyhteisöiden tarpeisiin pohjautuvaa suunnittelua. Rahasto perustuu kahdeksaan alueohjelmaan, joista tällä hetkellä toteutetaan neljää. 09/2023 rahastossa oli mukana 17 YK-järjestöä ja 11 avunantajamaata. Rahaston kautta on allokoitu apua 190 miljoonan USD edestä. Ulkoministeriö uusii rahoitussopimuksen YK:n Multi-Partner Trust Fund Officen kanssa, joka toimii STFA:n hallintoelimenä. Suomen tuki vuonna 2023 on 9 MEUR.

Rahoituspäätös

9 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

UN-Multi Partner Trust Fund Office

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507396

Tunnus

UHA2023-011416

Sivua muokattu

30.11.2023