Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniahanke, Etiopia, CoWASH IV

Kuvaus

COWASH IV vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniahankkeen tavoitteet on asetettu Etiopian kasvu- ja muutossuunnitelman (GTP II) ja kansallisen vesiohjelman One Wash National Plan (OWNP II) sekä kestävän kehityksen tavoitteiden 6.1 ja 6.2 mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on puhtaan veden saatavuuden ja sanitaation lisääminen Etiopian maaseudulla ja sitä kautta väestön terveydentilan parantaminen. Hankkeessa on käytössä yhteisöjohtoinen toimintamalli CMP (Community Managed Project Approach), jossa kyläläiset itse vastaavat vesihankkeen hallinnasta, toteutuksesta ja huoltotoiminnasta. IV-vaiheen aikana tullaan CMP-mallia kehittämään niin, että sitä voidaan käyttää myös korkeamman teknologian kohteisiin (porakaivot, vesijohtoverkot), joita tarvitaan tietyillä alueilla mm. ilmastomuutokseen sopeutumiseen. Cowash IV-hanke jatkuu valituissa maaseudun kunnissa kahdeksassa osavaltiossa. Hanke on aiempien vaiheiden aikana rakentanut maaseudulle liki 15 000 vesipistettä ja puhtaan veden saajia on ollut 3,1 miljoonaa. Vesipisteitä ja käymälöitä on rakennettu 967 kouluun ja 419 terveysasemalle. Projektialueella maaseudun vesihuoltopalvelujen kattavuus nousi vuoden 2015 56,5 %-tasosta 72,7 %: iin vuonna 2020. IV-vaiheen tavoitteena on saada puhdas vesi 800 000 ihmiselle. Kotitalouksien käymälöiden määrää ja käyttöä pyritään nostamaan nykyisestä 42 %:sta 62 %:iin. Yhteensä sadan koulun ja terveysaseman vedensaanti ja saniteettitilojen käyttö paranee. Cowash-hanke on ollut etulinjassa ajamassa naisten ja vammaisten ihmisten asemaa ja heidän osallistumistaan vesisektorin hallinnon päätöksentekoon. Vuoden 2023 välievaluointi totesi hankkeen olevan relevantti ja saavuttaneen hyvin tavoitteensa. Cowash IV-hankkeella on tärkeä rooli uusien käytäntöjen pilotoinnissa. Tavoitteena on olla mukana WASH-sektorin menettelytapojen ja linjausten kehittämisessä. Suomen rahoituksen osuus on ollut koko hankkeen budjetista n. 44%, osavaltioiden osuus 50% ja kyläyhteisöjen 6%. Pohjois-Etiopian konfliktin aiheuttaman uudelleenrakennustarpeen ja inflaation myötä kasvaneiden kustannusten vuoksi otetaan käyttöön hankkeelle kilpailutettu teknisen tuen optio 700 000 euroa ja myönnetään tämän lisäksi rahoitusta toteutuksen kasvaneisiin kuluihin 1,7 miljoonaa euroa. Näin Suomen rahoitus on yhteensä 20,8 miljoonaa euroa. Lisäksi hanketta jatketaan 30.9.2025 asti tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoituspäätös

2 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Perusvesihuolto ja sanitaatio 50%
 • Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 30%
 • Vesipolitiikka ja -hallinto 20%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • Konsultit
 • Kehitysmaan valtiovarainministeriö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816922

Tunnus

UHA2023-011397

Sivua muokattu

23.11.2023