Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki Suomen vesifoorumille (3. lisämyöntö)

Kuvaus

Suomen vesifoorumi ry (Finnish Water Forum, FWF) toimii vesialan verkostona kotimaassa. Yhdistys edistää suomalaisten vesialan toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä kansainvälistä toimintaa, kehitysyhteistyötä ja vesivientiä. FWF:llä on yli 130 jäsenorganisaatioita ja se on ainutlaatuinen organisaatio kootessaan yhteen käytännössä kaikki yhden sektorin toimijat, ml. yritykset, tutkimus- ja koulutuslaitokset, yhdistykset, vesihuoltolaitoksia ja ministeriöitä. FWF:n toiminta tähtää uusien kumppanuuksien syntymiseen suomalais- ja kehitysmaatoimijoiden välillä ja yksityisen sektorin osallistumisen lisäämiseen kehitysyhteistyössä. Työtä tehdään verkottamisen, vaikuttamisen ja viestinnän kautta. FWF kerää suomalaisia vesialan toimijoita yhteen vahvistaen suomalaista kehitysyhteistyötä. Toiminta tukee myös siirtymää perinteisestä kehitysyhteistyöstä muuhun yhteistyöhön. FWF:llä on tärkeä rooli Suomen vesialan kansainvälisen strategian (2018-2030) toteutuksen tukijana ja mahdollistajana. Toiminta edistää luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä kehityspoliittisia tavoitteita. FWF tukee kehittyvien maiden vesi- ja sanitaatiopalveluiden kehittämistä sekä vesivarojen hallinnan, kestävien vesihuoltopalveluiden ja vesiensuojelun ratkaisuja kumppanimaissa. Edellisestä ohjelmakaudesta (2020–2022) on teetetty ulkopuolinen evaluaatio. FWF on onnistunut evaluaation mukaan saavuttamaan ohjelmakauden tavoitteensa hyvin korona-ajan rajoitteista huolimatta ja toiminut tehokkaasti niin verkottamisen, vaikuttamisen ja viestinnän osa-alueilla kuin hankeaihioiden identifioinnissa ja kehityksessä sekä saanut läpi merkittävän suuria hankkeita. UM:n sekä muiden ministeriöiden antama ohjelmallinen tuki on yhdistykselle hyvin tärkeää ja mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja ylläpidon. Esitetään 132 000 euron vuosittaisen valtionavustuksen myöntämistä Suomen vesifoorumille vuosille 2023-2025, yht. 396 000 euroa, momentilta 24.30.66.4 (varsinainen kehitysyhteistyö; maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö).

Lisätietoa

http://www.finnishwaterforum.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

396 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 40%
  • Perusvesihuolto ja sanitaatio 50%
  • Jätehuolto 10%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Suomen Vesifoorumi ry, Finlands vattenforum rf (Finnish Water Forum)

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89893377

Tunnus

UHA2023-007439

Sivua muokattu

09.11.2023