YK:n Sivilisaatioiden Allianssi; tuki Nuorisorahaston projekteille 2019
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 24.05.2019

YK:n Sivilisaatioiden Allianssi; tuki Nuorisorahaston projekteille 2019

Kuvaus

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin (UNAOC) Nuorisorahasto (Youth Solidarity Fund) perustettiin v. 2008 tukemaan nuorisojärjestöjen työtä kehitysmaissa kulttuurien ja uskontojen välisen ymmärryksen lisäämiseksi ja eri ryhmien välisten jännitteiden vähentämiseksi. Nuorisorahaston ohjelman tavoitteena on inhimillisen kehityksen ja rauhan edistäminen kehitysmaissa. Ohjelmaa toteutetaan pääasiassa Saharan etelänpuolisessa Afrikassa sekä MENA-alueella. AOC:n Nuorisorahasto-hankkeen tavoitteet ovat Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaisia, jossa korostetaan tasa-arvoa sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämistä. Hankkeella edistetään myös Suomen YK-strategian prioriteetteja: konfliktien ennaltaehkäisy, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, ml. naisten poliittisen ja taloudellisen aseman vahvistaminen. YSF-projektien tulokset osoittavat, että nuoret voivat merkittävästi vaikuttaa kansalliseen politiikkaan ja herättää johtavassa asemassa olevien tietoisuutta paikallisella tasolla ja siten yhdistää sukupolvien välistä kuilua kulttuuristen ja uskonnollisten stereotypioiden osalta. Edellisten hankkeiden tuloksiin ja suosituksiin perustuen AOC järjestää viidennen hakukierroksen kehitysmaissa toteutettaville nuorisoprojekteille, joista 10 projektia valitaan toteutettaviksi. Hankkeen tavoitteena on: - nuorison yhteisymmärryksen ja yhteistyösuhteiden edistäminen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla - syrjäytyneiden nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen paikallisilla tasoilla - nuorten taitojen vahvistaminen oman maansa sosiaalisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämisessä. Hankkeen DAC-päätavoite on osallistava kehitys ja hyvä hallinto sekä osatavoitteena sukupuolten välinen tasa-arvo. Nuorisoprojektien toiminta on ODA-kelpoista. Toiminta tapahtuu pääasiassa Afrikassa ja Lähi-idässä. Hankkeen ensisijaisina hyödynsaajina ovat niiden kehitysmaiden nuoret, joissa nuorisoprojekteja toteutetaan. Alumni-verkoston välityksellä hyötyä saavat myös laajemmin alueen ja verkoston piirissä olevat nuoret. Koulutuksen tavoitteena on myös naisten osallistaminen ja syrjäytyneiden nuorten tavoittaminen. Siten hyödynsaajina ovat myös alueen naiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Suomen rahoitus kohdennetaan nuoriin liittyviin projekteihin kehitysmaissa.

Rahoituspäätös  24.05.2019

100 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 75%
 • Ihmisoikeudet 15%
 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • YK:n Sivilisaatioiden Allianssi
 • YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

29892379

Tunnus

UHA2019-003217

Sivua muokattu

28.05.2019