Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki IGADin yhteisrahoitusohjelmalle, ISAP IV

Kuvaus

Suomi on tukenut Afrikan sarven alueellista yhteistyöjärjestöä IGADia (Intergovernmental Authority on Development) lähes sen perustamisesta lähtien 1980-luvun lopulta. Suomi on tukenut IGAD:in institutionaalista vahvistamista vuodesta 2011 lukien. Vuosina 2011-2014 Suomi tuki IGADin toiminta- ja hankekapasiteetin kasvattamista kahdenvälisellä hankkeella. Suomen tuella IGADin sihteeristöön perustettiin projektien hallinto- ja suunnitteluyksikkö sekä IGADin hankehallinto ja strategista suunnittelukapasiteettia vahvistettiin. Vuonna 2015 Suomi siirtyi tukemaan IGADin institutionaalisen vahvistamisen toimintasuunnitelmaa varten perustettua yhteisrahastoa yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Yhteisrahoitusjärjestelyn tavoitteena on tukea IGADin insitutionaalista vahvistamista, jotta järjestö voi edistää mandaattinsa mukaisesti alueellista vakautta, hyvinvointia ja integraatiota. Tämä ohjelma on järjestyksessään neljäs (ISAP IV) institutionaalisen vahvistamisen ohjelma. Muita avunantajia yhteisrahoitusmekanismissa ovat Norja ja Sveitsi.

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 80%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 20%

Rahoituskanava

Intergovernmental Authority on Development

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892490

Tunnus

UHA2021-005070

Sivua muokattu

19.11.2021