Tietoperustainen johtaminen ja päätöksenteko Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.06.2018

Tietoperustainen johtaminen ja päätöksenteko Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä

Kuvaus

Evaluointi kohdistuu tietoperustaiseen johtamiseen Suomen kehityspolitiikassa ja yhteistyössä. Evaluoinnin lähtökohtana ovat aiempien tulosjohtamiseen (RBM)kohdistuneiden evaluointien tulokset ja suositukset. Evaluoinnissa tarkastellaan tulosperustaisen johtamisen edistymistä, edistetään tulosjohtamisen tavoitteita syventäen aiempien evaluointien suosituksia. Evaluointi kohdistuu erityisesti tietoperustaiseen johtamiseen ja päätöksentekoon sekä oppimiseen osana tulosjohtamista. Evaluoinnin tarkoituksen on tukea ministeriön johtoa sen kehittäessä johtamista, päätöksentekoa ja poliittisen ohjauksen käytäntöjä osana toimintatapauudistusta ja osaamisen kehittämistä. Evaluointi kattaa sekä politiikkatason että käytännön kehitysyhteistyön ja hanketoiminnan. Evaluoinnissa arvioidaan, miten yhtenäisesti tietoperustainen johtaminen tapahtuu läpi tulosketjun. Evaluointi antaa käytännön suosituksia tiedon tuottamiseen, tallentamiseen ja analysointiin sekä tiedon hyödyntämiseen sisältäen monitoroinnin, keskitetyt ja hajautetut evaluoinnit ja muut mahdolliset tietolähteet, joilla voidaan tukea yhteistoimintaa, organisaation oppimista ja tulosten saavuttamista. Evaluoinnin tarkoituksena on myös tukea osallistujien oppimista ja ymmärrystä tietoperustaisesta johtamisesta. Evaluointi tuottaa tieto vahvuuksista ja kehittämiskohteista kehityspolitiikan eri tasoilla. Evaluoinnissa selvitetään, miten ja missä oppimista tapahtuu ja kuinka systemaattista se on. Evaluoinnissa otetaan huomioon yksityissektorin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät tiedontarpeet sekä osaamisen kehittäminen ja henkilöstön koulutus. Evaluointi on luonteeltaan kehittävää ja osallistavaa sekä osallistujien oppimista edistävää. Evaluointi sisältää asiakirjojen tarkastelun, teoreettisen viitekehyksen luomisen, kyselyn tietotarpeiden ja käytön selvittämiseksi, vertailun hyvien käytäntöjen etsimiseksi, kenttämatkat valittuhin maihin sekä syvähaastattelut ja työpajat tulosten hyödyntämiseksi. Evaluoinnin suunnittelu alkoi 3/2018, ja evaluoinnin on suunniteltu päättyvän 6/2019.

Rahoituspäätös  20.06.2018

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Particip GmbH

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892875

Tunnus

UHA2018-003430

Sivua muokattu

12.02.2019