ERITT/Hankevalmistelut Eteläisen Aasian maissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.09.2021

ERITT/Hankevalmistelut Eteläisen Aasian maissa

Kuvaus

Hankevalmisteluraha on varattu Eteläisen Aasian pitkäaikaisten yhteistyömaiden Nepalin, Myanmarin ja Afganistanin sekä alueellisen ja temaattisen yhteistyön hankevalmisteluja varten. Hankevalmistelumäärärahoja käytetään kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmointiin, identifiointiin ja valmisteluun kehityspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Hankevalmistelumäärärahoja tarvitaan Myanmarin, Nepalin ja Afganistanin hankesuunnittelumissioihin, niistä seuraaviin hankevalmisteluihin ja arviointeihin sekä seurantamatkoihin. Hankkeiden huolellisella valmistelulla ja seurannalla parannetaan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta ja edistetään kehitystulosten ja -vaikutusten parempaa saavuttamista.

Rahoituspäätös  07.09.2021

390 000 €

Kohdealue

Aasia

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

79804603

Tunnus

UHA2021-004540

Sivua muokattu

07.09.2021