Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.11.2020

TMEA TradeMark East Africa tuki COVID-19 -toimintaohjelmalle

Kuvaus

TradeMark East-Africa (TMEA) on vuonna 2011 perustettu kansainvälinen Aid for Trade –instituutio. Sen tavoitteita ovat Itä-Afrikan alueen maiden markkinoillepääsyn helpottuminen, liiketoimintaympäristön kehittäminen ja tuotteiden kilpailukyvyn parantaminen. Itä-Afrikassa talouskasvu luo edellytyksiä kaupalle ja investoinneille, mutta rakenteelliset ja logistiset haasteet ovat kuitenkin edelleen talouden kehityksen esteitä. Kyseessä Suomen tuki TMEA:n COVID-erityistukiohjelmalle

Rahoituspäätös  09.11.2020

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän hallinto 50%
  • Kaupan esteiden poistaminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Trade Mark East Africa

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892481

Tunnus

UHA2020-004728

Sivua muokattu

21.12.2020