Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2020

TMEA TradeMark East Africa - tuki Itä-Afrikan yhteisön taloudelliselle integraatiolle 2021-2023 (1. lisämyöntö)

Kuvaus

TradeMark East-Africa (TMEA) on vuonna 2011 perustettu kansainvälinen Aid for Trade –instituutio. Sen tavoitteita ovat Itä-Afrikan alueen maiden markkinoillepääsyn helpottuminen, liiketoimintaympäristön kehittäminen ja tuotteiden kilpailukyvyn parantaminen. Itä-Afrikassa talouskasvu luo edellytyksiä kaupalle ja investoinneille, mutta rakenteelliset ja logistiset haasteet ovat kuitenkin edelleen talouden kehityksen esteitä. Esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat Itä-Afrikassa jopa 60–70% korkeammat kuin EU-alueella. Trade Mark East Africa pyrkii parantamaan alueen logistiikkaa mm. satamien ja raja-asemien kehittämisellä. Suomen tuki TMEA:lle on yleistukea. Suomen tuki TMEA:lle aiemmassa strategiavaiheessa oli yhteensä 6 miljoonaa euroa. Suomen tuen koko nykyisen strategiakauden (2017-2023) vuosille 2017-2020 oli 9.8 miljoonaa euroa. Suomen tuki vuosille 2021-2024 on 10.5 miljoonaa euroa. Aiemmassa vaiheessa TMEA on saavuttanut hyviä ja konkreetisia tuloksia Itä-Afrikan alueen kaupallisen toimintaympäristön kehittämisessä, mm. kuljetusaikojen lyhenemisessä, naisten rajakaupankäynnin edistämisessä ja lakiuudistuksissa.

Rahoituspäätös  17.12.2020

10 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän hallinto 30%
  • Kaupan esteiden poistaminen 70%

Rahoituskanava

Trade Mark East Africa

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892417

Tunnus

UHA2020-004022

Sivua muokattu

21.12.2020