Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.12.2020

Tuki Freedom Online Coalition (FOC) -järjestön toimintojen edistämiseen Afrikassa

Kuvaus

Osana pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista, ihmisoikeuksia korostavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomi toimii vuonna 2021 hallitusten välisen vapaata, avointa ja turvallista internetin käyttöä edistävän Freedom Online Coalition (FOC) -järjestön puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskauden painopisteidensä mukaisesti ja jatkumona Suomen pyrkimyksille syventää yhteistyötä Afrikan maiden kanssa, Suomi rahoittaa FOC:n toimintojen edistämistä Afrikassa 45 000 eurolla vuonna 2020. Hankkeella tuetaan vapaaseen internetiin liittyvien tilaisuuksien toteuttamista Afrikassa, afrikkalaisen kansalaisyhteiskunnan osallistumista FOC:n toimintoihin ja edistetään FOC:n tavoitteiden sekä järjestön 10-vuotisjuhlavuoden näkyvyyttä Afrikassa. Toimintojen tavoitteena on laajentaa FOC:n yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia Afrikan maiden kanssa ja löytää näkökulmia ja tapoja afrikkalaisille toimijoille syventää yhteistyötä FOC:n kanssa. Hankkeen toteuttaja on FOC:n tukitoimistona ja neutraalina sihteeristönä toimiva Global Partners Digital.

Rahoituspäätös  09.12.2020

45 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

Global Partners Digital

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

29892482

Tunnus

UHA2020-006184

Sivua muokattu

14.12.2020