Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.11.2020

Suomen osallistuminen Aasian kehitysrahaston 13. lisärahoitukseen (AsDF 13)

Kuvaus

Aasian kehitysrahasto (ADF) myöntää lahjarahaa Aasian kehityspankin (ADB) pienituloisille kehitysmaille (DMC). ADF:n tukemat toimet edistävät köyhyyden vähentämistä ja elämänlaadun parantamista Aasian ja Tyynenmeren alueen köyhimmissä maissa. ADF:n kolmastoista lisärahoituskierros (ADF-13) kattaa vuodet 2021-2024, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota kuuteen teemaan, jonka kautta vastataan köyhimpien ja haavoittuvimpien kehitysmaiden tärkeimpiin haasteisiin ADB:n Strategia 2030 mukaisesti: (i) hauraiden ja konflikteista kärsivien maiden sekä pienten saarivaltioiden tukeminen; (ii) SDG 5 (gender) tavoitteen saavuttaminen; (iii) ilmastonmuutoksen hillintä ja katastrofiriskin ja kestävyyden parantaminen; iv) alueellisen yhteistyön ja integraation edistäminen, muun muassa alueellisen terveysturvan, merten ympäristökysymysten, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelujen tukemisen kautta; v) yksityisen sektorin toiminnan tukeminen; ja (vi) velkakestävyys. ADF:n avunantajat sopivat yhteensä 4061 miljoonan dollarin lisärahoituksesta, joka koostuu 3544 miljoonasta dollarista ADF:n lahjarahaikkunaan ja 517 miljoonaa dollaria teknisen avun erityisrahastolle.

Rahoituspäätös  09.11.2020

7 743 403 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Aasian kehityspankin rahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

79812736

Tunnus

UHA2015-024263

Sivua muokattu

27.11.2020