Suomen tuki International Peace Institutelle (IPI) konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.12.2018

Suomen tuki International Peace Institutelle (IPI) konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun

Kuvaus

Suomen tuki International Peace Institutelle (IPI) konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun. Tuen lähtökohtana on tuki YK-järjestelmälle ja pyrkimys kehittää sen kykyä vastaamaan paremmin kehitykseen, rauhaan ja turvallisuuteen liittyviin uusiin haasteisiin. IPI on New Yorkissa toimiva itsenäinen tutkimusinstituutti, jonka ohjelmat tähtäävät YK:n ja sen kumppaneiden toimintakyvyn arviointiin ja vahvistamiseen. Instituutti tuottaa analyyseja, politiikkaevästystä, seminaareja, tutkimusta sekä luottamuksellisia kokouspalveluja. IPI tekee myös tärkeää vaikuttamistyötä kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Osa IPIn toimintaa ovat alueelliset ohjelmat. IPIn keskittyminen YK-asioihin ja erityisesti rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin erottaa sen tutkimusinstituuttien valtavirrasta. Kyseessä on pitkäaikainen kumppani. IPI:n tutkimusten ja ministeri-illallisten myötä on onnistuttu tukemaan tarvittavia YK-rauhanoperaatioiden uudistuksia ja laajennettu rauhanvälitystietämystä mm. viimevuotisen YK-rauhanvälitystoimia Syyriassa koskevan tutkimuksen myötä. Aiemmat tutkimukset urbaaniväkivallasta ja nuorison roolista rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä ovat edistäneet aiheiden käsittelyä kv-foorumeilla. Suomen tuen painopisteinä ovat YK:n rauhanoperaatioiden kehittäminen, rauhanvälitys, rauhaa ja turvallisuutta koskevien kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen, Afrikan kapasiteetin kehitys rauhan ja turvallisuuden sektorilla sekä transition ja sukupuolten tasa-arvon tukeminen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Tuki vuodelle 2018 on 160 000 euroa.

Rahoituspäätös  03.12.2018

160 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

IPI Int Peace Institute

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89842001

Tunnus

UHA2018-006999

Sivua muokattu

20.12.2018