UNDP SRF Syyrian kriisi, resilienssi-agendan tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.05.2020

UNDP SRF Syyrian kriisi, resilienssi-agendan tuki

Kuvaus

Syyrian konflikti on aiheuttanut humanitaarisen kriisin vaikuttaen miljoonien ihmisten elämään. Yhteiskunnallinen ja yhteisöjen kantokyky eli resilienssi on koetuksella myös Syyrian naapurimaissa, jotka majoittavat miljoonia pakolaisia samalla kun kamppailevat omien yhteiskunnallisten ja taloudellisten haasteidensa kanssa. Suomi tukee pakolaistaakkaa kantavien Syyrian naapurimaiden resilienssin vahvistamista Suomen Syyria-apustrategian painopisteiden mukaisesti. Suomi on tukenut etenkin YK:n kehitysjärjestön UNDP:n toimintaa resilienssi-ajattelun valtavirtaistamisessa YK:n toimintaan. UNDP:n alainen SRF-keskus koordinoi UNHCR:n kanssa Syyrian kriisiin liittyviä YK:n alueellisia apusuunnitelmia (3RP-suunnitelma), vastaten niiden resilienssi-toimien koordinoinnista. Hanke on jatkoa Suomen tukemalle SRF:n resilienssityölle. Suomen tuella SRF on edesauttanut humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön jatkumoajattelun sisällyttämistä YK:n toimintaan Syyrian kriisissä. SRF on koonnut yhteen eri toimijoita konferensseihin, kokouksiin ja työpajoihin, joissa kriisin apusuunnitelmia on laadittu ja niiden toteutumista seurattu, tuottanut tutkimusta/artikkeleita yhteiskuntien resilienssin vahvistamisesta, sekä vaikuttanut konkreettisesti YK:n apusuunnitelmien resilienssi-rahoituksen tason kasvamiseen, nostamalla resilienssi-agendaa eri foorumeilla, ml. avunantajien parissa. Suomi on toteuttanut yhteistyössä SRF:n ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa myös I4C-työpajoja, joissa on etsitty uusia ratkaisuja humanitaarisiin haasteisiin. Hankkeen edellisessä vaiheessa toteutettuja toimintoja jatketaan: SRF jatkaa apusuunnitelmien koordinointiroolia ja resilienssi-toimintojen suunnittelua ja seurantaa; eri toimijoiden yhteen tuomista resilienssi-agendan vahvistamiseksi; tutkimustyötään liittyen yhteiskuntien kantokyvyn vahvistamiseen; sekä uusien ratkaisuiden löytämistä humanitaarisiin ongelmiin I4C-työpajoissa. SRF panostaa myös koronavirus-pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutusten arviointiin Libanonissa ja Jordaniassa. Lisäksi SRF vahvistaa alueen UNDP:n maatoimistoja, jotta nämä kykenisivät huomioimaan yhteiskuntien resilienssin vahvistamisen paremmin toiminnassaan. Hankkeen 0.9 MEUR rahoitus tulee Afrikan ja Lähi-Idän osaston vuoden 2020 määrärahoista, sekä kuluvan vuoden valtuuksista vuodelle 2021. Rahoitus kanavoidaan UNDP:n SRF-keskukselle hankkeen toteutukseen vuosina 2020–2022.

Rahoituspäätös  29.05.2020

900 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Katastrofiriskien vähentäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Katastrofivalmius 50%
  • Hätäavun koordinointi ja tukipalvelut 25%
  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301054

Tunnus

UHA2020-003714

Sivua muokattu

21.10.2020