Hankekehitys-komponentti Suomi-IFC -ilmastorahasto-ohjelmaan
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2018

Hankekehitys-komponentti Suomi-IFC -ilmastorahasto-ohjelmaan

Kuvaus

Tämän hankekehittely-komponentin tarkoituksena on mahdollistaa hankekehitysrahoitus sellaisille hankeraakileille, jotka ovat potentiaalisia investointirahoituksen saajia Finland-IFC Blended Finance for Climate – sijoitusrahastosta (kuvataan alla). Suomi kanavoi Kansainvälisen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation) IFC:n kautta 114 Meuroa sijoitusmuotoista määrärahaa ilmastorahasto-ohjelmaan, jonka kesto on 25 vuotta. Suomen varoja sijoitetaan rahaston kautta ainoastaan ilmastohankkeisiin kehitysmaissa. Vähähiiliseen ja kestävään globaaliin talouteen siirtyminen vaatii biljoonaluokan rahoituksen. Miljardit eivät riitä. Köyhyydessä elävät ihmiset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia ilmastomuutoksen vaikutuksille. IFC kohdistaa rahoituksensa sellaisiin ilmastoratkaisuihin, joita eniten tarvitaan. Suomen rahoituksella perustettavan IFC-ilmastorahaston tavoitteenaon luoda markkinoita, katalysoida innovatiivisia sijoituksia ja houkutella yksityistä pääomaa yksityisen sektorin ilmastohankkeisiin kehitysmaissa, joissa sijoitustoimintaa ei tapahdu tai se on hyvin vaikeaa haasteellisen toimintaympäristön ja markkinoiden kehittymättömyyden takia. Yksi tärkeä tavoite on myös lisätä IFC:n ja suomalaisten toimijoiden yhteistyötä ilmastotoimissa. Sijoituksella Suomi lunastaa Pariisin ilmastokokouksessa 2015 tekemänsä lupauksen käyttää merkittävä osa kehityspoliittisista finanssisijoituksistaan ilmastotoimiin. IFC on maailman suurin, AAA-luottoluokituksen saanut, yksityisen sektorin kehitysrahoittaja. Se on osa Maailmanpankkiryhmää. Lainojen,välirahoituksen ja takuiden myöntämisen lisäksi IFC tekee suoria pääomasijoituksia kehityskelpoisiin yrityksiin kehitysmaissa. IFC:llä on 186 jäsenmaata mukaan lukien Suomi.

Rahoituspäätös  22.08.2018

1 540 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 50%
  • Maatalouden kehittäminen 20%
  • Monisektoriapu 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

International Finance Corporation

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892868

Tunnus

UHA2018-001607

Sivua muokattu

04.09.2018