aavikoitumissopimuksen jäsenmaksu UNCCD
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.07.2018

aavikoitumissopimuksen jäsenmaksu UNCCD

Kuvaus

YK:n aavikoitumissopimus (UNCCD) on vuonna 1996 voimaan tullut oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka yhdistää kestävän maankäytön sekä ympäristö- ja kehityskysymykset. UNCCD on yksi ns. Rion ympäristösopimuksista ja sen tavoitteena on torjua aavikoitumista ja lievittää kuivuuden vaikutuksia erityisesti Afrikassa. Sopimuksen osapuolina on tällä hetkellä 196 valtiota. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1995. UNCCD:n kahden vuoden välein kokoontuva osapuolikokous määrittää kunkin sopimusosapuolen jäsenmaksuosuuden ydinbudjettiin YK:n taakanjakokäytäntöä soveltaen. Vuosien 2018 ja 2019 osuudet määritettiin syyskuussa 2017 Ordosissa (Kiinassa) pidetyssä 13. osapuolikokouksessa. Suomen osuudeksi sopimuksen ydinbudjetista tuli 0,445 prosenttia, mikä vuonna 2018 tarkoittaa 33 712 euroa.

Lisätietoa

www.unccd.int

Rahoituspäätös  17.07.2018

33 712 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n kuivuus- ja aavikoitumiststo

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89800105

Tunnus

UHA2018-002063

Sivua muokattu

19.07.2018