Toimialakohtainen kehittämistyö
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.06.2018

Toimialakohtainen kehittämistyö

Kuvaus

Rahoituksella tuetaan toimialapoliittista kehittämistyötä,kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa koskevien linjausten valmistelua, uusien instrumenttien ja menetelmien kehittämistä, asiantuntija- ja neuvontapalveluja, asiantuntijamatkoja ja seminaarien ja koulutusten järjestämistä, kansainvälistä kehityspoliittista vaikuttamista sekä yleistä kehitysyhteistyön laadun kehittämistä. Rahoituksella tuetaan myös toimialapolitiikan yksikön henkilöstön koulutusta kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Rahoituspäätös  25.06.2018

42 657 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89805803

Tunnus

UHA2018-002208

Sivua muokattu

28.06.2018