Yksityisen sektorin kehityksen avunantajakomitea, DCED
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.06.2018

Yksityisen sektorin kehityksen avunantajakomitea, DCED

Kuvaus

Yksityisen sektorin kehityksen avunantajakomitea (Donor Committee for Enterprise Development, DCED) on avunantajien yksityisen sektorin kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parantava menetelmäkehittämisfoorumi. DCED:n tavoitteena on edistää kehitysmaiden taloudellista kehitystä köyhyyden vähentämiseksi harmonisoimalla avunantajien yrityssektoriin kohdistuvaa yhteistyötä ja parantamalla sen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteen toteutumiseksi DCED:n työ kohdistuu: (i) vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen ohjeistusten avulla; (ii) parhaiden avunantajakäytäntöjen löytämiseen ja jakamiseen; ja (iii) yhteenvetojen ja muiden tietotuotteiden laatimiseen ja tietoisuuden kasvattamiseen. DCED:n toiminnan pääinstrumentti on yksityissektorin kehityksen tuloskehikon ja indikaattorien kehittämistä ja toimeenpanoa tukeva ohjeisto (ns. Standard). DCED tekee myös kansainvälistä politiikkavaikuttamistyötä yksityisen sektorin kehityksen edistämiseksi kehityspolitiikassa. DCED:llä on kuusi työryhmää, joihin jäsenet voivat osallistua: liiketoimintaympäristö; tulosarviointi; vihreä kasvu; naisten taloudellinen voimaantuminen; yksityisen sektorin yhteistyö; sekä markkinasysteemien kehitys. Ihmisoikeusperustaisuus toteutuu välillisesti. DCED:n välittömät hyödynsaajat ovat avunantajat ja kv. järjestöt, jotka toteuttavat yksityisen sektorin kehittämisyhteistyötä. Lopulliset hyödynsaajat ovat ne kehitysmaiden ihmiset, joiden yritystoiminta ja työllistyminen muihin yrityksiin ovat edesauttaneet heidän pääsyään pois köyhyydestä, lisänneet heidän tulojaan ja parantaneet mahdollisuuksiaan käyttää tulojaan hyvinvointinsa kasvattamiseen. Suomen tuki hankkeelle on 100.000 euroa vuosiksi 2018-2019. Rahoitus kanavoidaan IFC:n rahaston kautta.

Lisätietoa

www.enterprise-development.org

Rahoituspäätös  29.06.2018

100 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avunantajan henkilöstö

Rahoituskanava

International Finance Corporation

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89859601

Tunnus

UHA2018-002715

Sivua muokattu

27.08.2018