Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.06.2018

ERITT/Hankevalmistelut Eteläisen Aasian maissa

Kuvaus

Hankevalmisteluraha on varattu Eteläisen Aasian pitkäaikaisten yhteistyömaiden sekä alueellisen ja temaattisen yhteistyön hankevalmisteluja varten. Hankevalmistelumäärärahoja käytetään kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmointiin, identifiointiin ja valmisteluun kehityspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Hankevalmistelumäärärahoja tarvitaan Myanmarin, Nepalin ja Afganistanin hankesuunnittelumissioihin, niistä seuraaviin hankevalmisteluihin ja arviointeihin sekä seurantamatkoihin. Hankkeiden huolellisella valmistelulla ja seurannalla parannetaan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta ja edistetään kehitystulosten ja -vaikutusten parempaa saavuttamista.

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

79804603

Tunnus

UHA2018-003668

Sivua muokattu

19.06.2018