Kehitysmaiden innovatiivisten start-up-yritysten kapasiteetinkehittämishanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.06.2018

Kehitysmaiden innovatiivisten start-up-yritysten kapasiteetinkehittämishanke

Kuvaus

Hanke kehittää kehitysmaiden innovatiivisten start-up-yritysten kapasiteettia liiketoiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi ja pääomasijoitusten houkuttelemiseksi. Hanke järjestää avoimen kansallisen kilpailun globaaliin yrityskiihdyttämöohjelmaan mukaan otettavien start-up-yritysten valitsemiseksi vähintään kahdeksassa kehitysmaassa yhteistyössä paikallisen innovaatioverkoston kanssa. Yritykset osallistuvat Suomessa kapasiteetinkehittämisohjelmaan, verkostoitumistilaisuuksiin sekä Slush-konferenssiin. Mukaan otetaan myös kehitysmaiden innovaatioverkostojen edustajia. Hanke tutustuttaa osallistujat suomalaiseen innovaatioekosysteemiin ja luo pohjaa uusille kumppanuuksille kehitysmaayritysten ja pohjoismaalaisten sekä globaalien toimijoiden välille. Hanke perustuu vuosina 2015, 2016 ja 2017 toteutettuihin vastaaviin hankkeisiin. Start-up-yritykset ovat tärkeitä kehitysmaiden taloudellisen kasvun ja monipuolistumisen kannalta. Nuoret yritykset luovat uusia työpaikkoja, elinkeinoja ja toimeentulomahdollisuuksia ihmisille. Hankkeeseen valittavat yritykset ovat lisäksi ns. impact-yrityksiä, joiden liiketoimintaa on ratkaista yhteiskuntien sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviä haasteita sekä osallistaa köyhiä ja helposti syrjäytyviä ihmisiä taloudellisen toimintaan. Ratkaisut voivat liittyä mihin tahansa kehityshaasteeseen kuten terveyteen, koulutukseen, maatalouteen, julkiseen hallintoon tai ilmastonmuutokseen ja edistää siten monia ihmisoikeuksia. Välittömät hyödynsaajat ovat kehitysmaiden start-up-yrittäjät ja innovaatioverkostojen johtajat, jotka valitaan ohjelmaan mukaan. Pitkällä aikavälillä hanke hyödyttää kehitysmaiden ihmisiä, erityisesti yrityksiin ja niiden kumppaneihin työllistyviä ihmisiä, joista merkittävä osa on nuoria ja naisia. Hankkeen toteuttaja on Slush Oy. KEO-20 esittää, että laaturyhmä puoltaa 39 900 euron tuen myöntämistä hankkeelle vuodeksi 2018.     

Lisätietoa

http://www.slush.org/impact-accelerator/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  27.06.2018

39 900 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Slush

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892683

Tunnus

UHA2018-003123

Sivua muokattu

20.08.2018