UNU-WIDER verotutkimus Towards more efficient and equitable tax systems
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.06.2018

UNU-WIDER verotutkimus Towards more efficient and equitable tax systems

Kuvaus

UNU-WIDERin verotutkimuksessa rakennetaan ja kehitetään tietokantoja Ugandan, Ethiopian ja Sambian verotuksesta; suoritetaan ja kehitetään veroja ja julkisia tulonsiirtoja koskevia mikrosimulointeja niin, että erityisesti naisia ja köyhiä hyödyttäisivät, Tutkimushankkeella vahvistetaan myös eri maiden sekä paikallisten tutkijoiden ja virkamiesten osaamista ja yhteistyötä. Tulostavoitteena on tuottaa tietoa paremmista politiikkavaihtoehdoista päätöksentekijöille. Kyseessä on 310 000 euron rahoitus vuosille 2018-19.

Rahoituspäätös  13.06.2018

310 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 50%
  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892864

Tunnus

UHA2018-001135

Sivua muokattu

18.06.2018