Syyrian konfliktiin liittyvän kehitysyhteistyön suunnittelu ja hallinnointi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2019

Syyrian konfliktiin liittyvän kehitysyhteistyön suunnittelu ja hallinnointi

Kuvaus

Suomen apustrategia Syyrian ja Irakin konflikteihin vastaamiseksi on ollut voimassa vuodesta 2017 lähtien. Apustrategian uudistamistyö aloitetaan vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Suomen apulupaus Syyrian tilanteeseen vuoden 2019 osalta on 25 miljoonaa euroa. Sekä Syyrian että Irakin kriisien rahoitustarpeet eivät tule lähivuosina vähenemään. Maa- ja aluekohtaisen rahoituksen osuus kokonaisuudesta on vuonna 2019 hieman alle 9 miljoonaa euroa. Tuleville vuosille on suunniteltu sekä Syyrian että Irakin kriiseihin vastaamiseen varatun rahoituksen kasvattamista maa- ja aluekohtaisesta budjetista noin 10 miljoonan euron vuositasolle. Hankkeiden valmistelu, seuranta ja arviointi ovat jatkuvia toimintoja hankehallinnossa. Syyria-Irak-tukemme on temaattisesti laajaa ja vuonna 2015-2017 aloitettujen hankkeiden seuranta sekä uusien hankkeiden (tai vanhojen jatkorahoituksen) valmistelu tulee vaatimaan vuoden 2018 aikana varoja. ALI-10 suoraan hallinnoimia olemassa olevia hankkeita on käynnissä noin 26 miljoonan edestä. Tuki on kanavoitu eri YK-järjestöjen, Maailmanpankin, Syyrian jälleenrakennusrahaston sekä muutamien kansalaisjärjestöjen kautta. Syyrian ja Irakin konfliktit ovat melko ennustamattomia ja tilanteet saattavat muuttua varsin nopeastikin. Siksi on tärkeää, että ohjelman suunnitteluun ja seurantaan on varattu riittävästi varoja, jolloin muuttuviin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti ja joustavasti, esim. seurantamissioita tai tutkimuksia hankkimalla. Suuri osa työstä tehdään UM:n oman henkilöstön voimin, mutta esim. tutkimuksia ja selvityksiä voidaan tilata hankintalain puitteissa.

Rahoituspäätös  14.12.2019

100 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301020

Tunnus

UHA2019-008886

Sivua muokattu

26.05.2020