Helsinki Policy Forum; dialogiprosessi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.03.2020

Helsinki Policy Forum; dialogiprosessi

Kuvaus

Helsinki Policy Forum (HPF) on dialogiprosessi, joka perustettiin helmikuussa 2014 edistämään eurooppalaisten ja laajan Lähi-idän alueen poliittisten sekä yhteiskunnallisten vaikuttajien luottamuksellista vuoropuhelua jännityksen lieventämiseksi alueella. HPF:n työmuodot ovat vakiintuneet ja verkostoa on laajennettu. Vuoropuheluihin on osallistunut hallitusten, parlamenttien, yritysmaailman ja tiede- ja kansalaisyhteisön korkean tason vaikuttajia ja edustajia niin Euroopan maista kuin MENA ja Gulf-alueelta. Verkostoa ja työmuotoja kehitetään edelleen. Vuonna 2020 järjestetäänkin Helsinki Policy Forum -konferenssi, jonka vastaa näihin tavoitteisiin. Seminaarin osallistujamaat ovat pääosin ODA-kelpoisia. Seuraava Helsinki Policy Forum kokous järjestetään Helsingissä kesällä 2020 konferenssin muodossa, todennäköisesti ministeritasolla. Ulkoministeriön Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö toimii yhteistyössä Forward Thinking -järjestön kanssa kokousjärjestelyissä. Helsinki Policy Forum edistää Suomen kehityspoliittisen selonteon mukaisesti vakaita ja toimivia yhteiskuntia ja yksityisen sektorin, työllisyyden ja verotuskyvyn vahvistamista alueen maissa. Hanke tukee YK:ssa syyskuun lopulla 2015 hyväksytyn kestävän kehityksen toimintaohjelmaa sekä välillisesti Suomen rauhanvälityksen toimintaohjelman toteutusta. Helsinki Policy Forumin tavoitteena on edistää luottamuksellista ja korkealla tasolla tapahtuvaa vuoropuhelua. HPF tarjoaa osallistujille poliittisen vuoropuhelufoorumin, joka on luotettava, luottamuksellinen ja epävirallinen. Se pyrkii syventämään tarkastelua keskeisistä ajankohtaisista alueen haasteista ja muotoilemaan taustasuosituksia politiikkavaikuttamiselle, jonka avulla voidaan lieventää maiden sisäisiä ja alueellisia jännitteitä ja luoda pohjaa yhteisille ratkaisuille. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö esittää 310 000 euroa käyttösuunnitelmakohdalta 24306621 (maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) UMI-tasoisen konferenssin ja ohjauskomiteakokousten järjestämistä varten vuonna 2020 sekä HPF -toiminnan tukemista varten.

Lisätietoa

http://www.forward-thinking.org/?post_projects=helsinki-policy-forum

Rahoituspäätös  04.03.2020

310 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 80%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Forward Thinking

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301043

Tunnus

UHA2020-000299

Sivua muokattu

12.05.2020