Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.04.2020

Afrikan Verohallintojen Foorumi - ATAF

Kuvaus

AFRICAN TAX ADMINISTRATION FORUM (ATAF) (http://www.ataftax.net/en/) on 38 Afrikan maan verohallintojen yhteistyöelin, jonka tavoitteena on parantaa verolainsäädännön ja verohallinnon tehokkuutta Afrikan maiden verotuskyvyn kasvattamiseksi. Tällä työllään ATAF on jo 11 vuoden ajan tuonut arvokkaan panoksen Afrikan unionin (AU) Agenda 2063:n ja YK:n SDG-Agendan toimeenpanoon ja vahvistanut Afrikan ääntä globaalissa yhteisstyössä. ATAF:in toimintaan kuuluu vertaisoppimista, verkostoitumista, teknistä tukea, tutkimusta ja koulutusta, kuten verotuksen maisteriohjelma. Se on yhteistyöorganisaatio, jonka työstä merkittävän osan tekevät jäsenmaiden verohallintojen edustajat ATAF:n teemakohtaisissa työryhmissä tai ATAF:n edustajina muissa kansainvälisissä kokouksissa. Pretoriassa sijaitsevan sihteeristön toiminta räätälöidään jäsenmaiden tarpeiden pohjalta. Tehokkaamman verohallinnon avulla tuetaan taloudellista kasvua, parannetaan valtion tilivelvollisuutta kansalaisiaan kohtaan ja vahvistetaan kehityksen kotimaista rahoitusta (DRM) ja varojen tehokkaampaa käyttöä. Suomen kumpanuus ATAF:n kanssa alkoi 2012. Kokemukset rahoitusyhteistyöstä 2017-19 ovat olleet hyviä. ATAF pyytää nyt Suomen tukea neljän strategisen päämääränsä edistämiseen: 1) Afrikan veroyhteistyöfoorumin kehittäminen; 2) Afrikan verohallintojen osaamisen vahvistaminen; 3) Afrikan veroasioita koskevan tutkimus- ja tilastotiedon tuottaminen ja jakaminen; 4) Afrikan äänen tuominen globaalin veropolitiikan dialogeihin. ATAF-yhteistyö on Suomen Verotus ja kehitys –toimintaohjelman kärki. Sitä täydentävät mm. Suomen ja Tansanian Verohallintojen yhteistyö, Suomen tuki Tax Justice Network Africa –verkostolle (TJNA), OECD:n ja UNDP:n Verotarkastajat ilman rajoja (TIWB) –ohjelmalle sekä EITI:n (Extractive Industries Transparency Initiative) ja EITI:ä seuraavan kansalaisjärjestöverkoston PWYP:n (Publish What You Pay) työlle Afrikassa.

Lisätietoa

http://www.ataftax.net/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  28.04.2020

2 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

African Tax Administration Forum

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

29892356

Tunnus

UHA2019-007160

Sivua muokattu

08.05.2020