Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2019

Rahoitus Aasian kehityspankin Sponsor Funded Staff Programmelle

Kuvaus

Tällä hankkeella ulkoministeriö rahoittaa Aasian kehityspankin Sponsor Funded Staff Programmea. Myönnettävällä rahoituksella katetaan kahden suomalaisen asiantuntijan sijoittaminen Aasian kehityspankkiin. Aiemmalla varainmyöntöpäätöksellä rahoitetaan kaksi vuotta, tällä lisämyönnöllä kolmas vuosi. Yksi asiantuntijoista sijoittuu pankin pääkonttoriin Manilaan koulutussektorin asiantuntijaksi ja toinen pankin maatoimistoon Vietnamissa yksityisen sektorin kehityksen asiantuntijaksi. Muita asiantuntijoita saatetaan rahoittaa tarpeen ja rahoituksen saatavuuden mukaan. Manilaan sijoittettava asiantuntija tukee kehtiyspankin työtä opetussektorilla keskittyen innovaatio- ja tiede- ja teknologiasektorin ja matemaattisten aineiden koulutukseen. Suomen vaikuttamistyölle kehityspankeissa on määritelty yksi yhteinen teema: koulutuksen vahvistaminen. Koulutus nähdään yhdeksi ensisijaisista keinoista kasvavien tuloerojen umpeen kuromiseen Aasiassa. Yksityisen sektorin kehitykseen keskittyvä asiantuntija edistää yksityisen sektorin suurempaa osallistumista ADB:n toimintaan Vietnamissa. Suomi on Vietnamissa vuonna 2018 päättymässä olevan IPP-ohjelman ansiosta ja vedolla saanut hyvää jalansijaa ja tuloksia innovaatiosektorilla ja start-up ympäristössä, niin viranomaistahoihin kuin itse start-up yhteisöön ja suuriin kaupunkeihin, sekä yliopistoihin. Asiantuntijan rahoituksella tuetaan toiminnan jatkuvuutta.

Rahoituspäätös  18.12.2019

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Liike-elämän hallinto 50%

Rahoituskanava

Aasian kehityspankki

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812750

Tunnus

UHA2019-008985

Sivua muokattu

08.04.2020