Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.03.2020

Aasian kehityspankin ADB Ventures Investment Fund 1 -sijoitusrahasto

Kuvaus

ADB Ventures Investment Fund I –sijoitusrahasto on monenkeskinen sijoitusrahasto, jonka maksimikoko on 60 miljoonaa US dollaria ja kesto 17 vuotta. ADB Ventures Investment Fund 1 -sijoitusrahasto painottaa toiminnassaan ilmastonmuutoksen vastaista työtä (80 % hankkeista edistää ilmastotoimia) sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa (75 % hankkeista on myönteisiä gender-vaikutuksia). Maantieteellisesti rahasto sijoittaa pääasiassa Kaakkois-Aasiaan (noin 50 % hankkeista) ja Etelä-Aasiaan (noin 30 % hankkeista). Rahaston tavoite on sijoittaa puolet pääomasta noin 15 – 20 kasvuyritykseen rahaston kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Puolet pääomasta sekä rahaston tuotto on tarkoitus sijoittaa näihin yrityksiin 10 vuoden jatkosijoituskauden aikana, mikäli yritysten toiminta on kannattavaa ja kasvupotentiaali on vahva. Sijoitusten tuotto on myös mahdollista tulouttaa sijoittajille jatkosijoituskauden aikana. Sijoitusrahaston viimeisen neljän vuoden aikana sijoitusten tuotto tuloutetaan sijoittajille.

Rahoituspäätös  25.03.2020

20 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Virallisen sektorin rahoituksen välittäjät 100%

Rahoituskanava

Aasian kehityspankki

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

79812754

Tunnus

UHA2020-002156

Sivua muokattu

03.04.2020