Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.12.2019

ALUE/Afrikan kiertotaloushanke

Kuvaus

Suomen, Afrikan kehityspankin ja Sitran yhteisen hankkeen päämääränä on tukea kiertotalouden ratkaisujen valtavirtaistamista Afrikan maissa. Vaikuttavuustason tavoitteena on auttaa muuntamaan tuotantoa ja kulutusta mantereella kiertotalouden periaatteiden mukaisiksi. Tulostasolla pyrkimys on luoda kiertotaloudelle otolliset edellytykset vahvistamalla julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kapasiteettia sekä kannustamalla uusien kiertotalouden liiketoiminta-mallien lanseeramista ja monistamista. Pohjana tälle hanke tuottaa kiertotalouden politiikkalinjauksia, institutionaalisen kapasiteetin vahvistamisohjelmia sekä kiertotalouden pilottihankkeita. Kiertotalous perustuu kokonaisvaltaiseen kestävyysajatteluun, energia- ja materiaalitehok-kuudesta aina tuotteiden koko elinkaaren kautta jätteiden uusiokäyttöön/eliminointiin. Kiertotalouden periaatteiden mukaan maailmantalous on transitiossa, jossa tuotteiden sijasta painotetaan palveluita, kuten jakamispalvelut ja –alustat, huolto, korjaus (ml ennakoiva teollinen huolto), sekä digitalisaation tuomat hyödyt globaalien tuotantoketjujen tehostamiseen. Kiertotalouden edistäminen tukee ilmastopolitiikkaa ja varsinkin pitkän aikavälin päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Suomi on hiilineutraalin kiertotalouden edelläkävijämaa. Suomi julkaisi oman kansallisen kiertotaloustiekartan vuonna 2016 ensimmäisenä maailmassa. Tiekarttaa on laajasti lähdetty panemaan toimeen sekä julkishallinnon että yksityissektorin toimin, aina ruohonjuuritasosta ylöspäin, ja sitä päivitettiin vuonna 2019. Suomella on kokemuksensa johdosta edellytykset käydä aihepiirissä sisältörikasta politiikkadialogia, edistää insitutionaalista yhteistyötä sekä lisätä kehitysyhteistyön vaikuttavuutta uusia teknologioita ja toimintamalleja hyödyntämällä. Osoituksena Suomen edelläkävijyydestä Sitra isännöi globaalisti alan toimijoita vuosittain kokoavaa maailman kiertotalousfoorumia. Esitetään hankkeen laaturyhmän puoltavan hankkeen asiantuntijan rahoittamista Afrikan kehityspankkiin 0,6 miljoonalla eurolla vuosille 2020 - 2022.

Rahoituspäätös  10.12.2019

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

Afrikan kehityspankki

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892468

Tunnus

UHA2019-007386

Sivua muokattu

07.01.2020