Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.12.2019

Tuki IGAD:n Punaisen meren ja Adenin lahden hankkeelle

Kuvaus

Suomi tukee IGAD:n hanketta, jolla parannetaan merenkulun turvallisuutta Punaisella merellä ja Adenin lahdella vahvistamalla alueellista yhteistyötä uudella yhteistyöjärjestelyllä ja sitä varten perustetulla työryhmällä. Hankkeen ensimmäisenä erityistavoitteena on, että kansalliset merenkulun viranomaiset käsittelevät tehokkaasti aluetta koskevia mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä. Toisena erityistavoitteena on, että IGAD:n Punaisen meren ja Adenin lahden aloitetta koskeva tietoisuus, vuoropuhelu ja koordinaatio ovat vahvistuneet. IGAD hyödyntää hankkeessa CMI:n asiantuntemusta ja tukea. Hankkeessa toteutetaan IGAD:n työryhmän toimesta konsultaatioprosessissa diplomatian keinoin rauhanrakentamista, mikä on yksi Suomen ulkopolitiikan prioriteeteista. Merenkulun turvallisuus ja konfliktinehkäisy ovat edellytyksiä alueen maiden kehitykselle ja alueelliselle integraatiolle, jotka ovat IGAD:n mandaatin mukaisia perustavoitteita. Suomen kertaluontoinen tuki IGAD hankkeelle vuosina 2019 - 2020 on 100.000 euroa. Tuki ulottuu vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppuun. Hankkeen toisena rahoittajana on Norja. Suomen tuki kanavoidaan valtionavustuksena CMI:lle IGAD:n hankesuunnitelman mukaisesti.

Rahoituspäätös  10.12.2019

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Rahoituskanava

  • Intergovernmental Authority on Development
  • Crisis Management Initiative
  • Intergovernmental Authority on Development

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892470

Tunnus

UHA2019-008284

Sivua muokattu

19.12.2019