UNDP: Paikallisyhteisöjen kantokyvyn vahvistaminen Syyriassa ja sen naapurimaissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.11.2019

UNDP: Paikallisyhteisöjen kantokyvyn vahvistaminen Syyriassa ja sen naapurimaissa

Kuvaus

Syyrian konflikti on aiheuttanut valtavan humanitaarisen kriisin vaikuttaen miljoonien ihmisten elämään. Yhteisöjen kantokyky eli resilienssi on koetuksella Syyriassa ja sen naapurimaissa. Myös haavoittuvassa asemassa olevien vammaisten ihmisten määrä on kasvanut konfliktin vuoksi. Syyriassa arvioidaan olevan 2.8 miljoonaa vammaisiksi luokiteltavaa ihmistä. Suomi tukee Syyrian kriisistä kärsivien yhteisöjen ja Syyrian naapurimaiden resilienssin vahvistamista Suomen Syyrian ja Irakin kriisejä koskevan apustrategian (2017–2020) painopisteiden mukaisesti. Suomi on tukenut etenkin YK:n kehitysjärjestön UNDP:n toimintaa resilienssi-ajattelun valtavirtaistamisessa YK:n toimintaan. Nyt alkava hanke on jatkoa Suomen tukemalle UNDP:n resilienssityölle ja etenkin vammaisten oikeuksien edistämiselle Syyriassa. UNDP–Syyrian toteuttama osuus hankkeesta tukee syyrialaisyhteisöjen kantokykyä edistämällä vammaisten toimintamahdollisuuksia kuntoutuksen, psyko-sosiaalisen tuen, työllistymismahdollisuuksien ja tietoisuuden lisäämisen kautta. Suomen tuella ylläpidetään keskuksia, jotka tuottavat vammaisille palveluita, kuten apulaitteita ja terapiapalveluita. Erityishuomiota kiinnitetään vammautuneiden naisten tukemiseen. Suomen tuella on aiemmin työllistetty Syyriassa tuhansia haavoittuvassa asemassa olevia nuoria sekä autettu tuhansia vammaisia. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana Suomen tuella autettiin 1,035 vammaista parantamalla näiden osallistumisedellytyksiä yhteiskuntaan ja tukemalla heidän elinkeinojaan. Hankkeen rahoitus tulee Afrikan ja Lähi-Idän osaston vuoden 2019 valtuuksista vuosille 2020 ja 2021. Hankkeen 4 MEUR budjetti kanavoidaan UNDP Syyrialle vammaisten oikeuksia edistävän hankkeen toteutukseen vuosina 2020–2021.

Rahoituspäätös  15.11.2019

4 000 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sosiaaliturva 25%
  • Katastrofivalmius 50%
  • Ihmisoikeudet 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301028

Tunnus

UHA2019-005481

Sivua muokattu

02.12.2019