Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.09.2013

Korkotukihankkeiden arviointi

Kuvaus

Yleisten kehityspoliittisten periaatteiden mukaisesti korkotukiluotoilla tuetaan kohdemaiden pyrkimyksiä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Vuonna 2007 hyväksytyn ulkoasianministeriön korkotukiluottojen käyttöä koskevan linjauksen mukaisesti yksittäisten korkotukihankkeiden valmisteluun ja arviointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Arvioinnin ja seurannan tarkoituksena on todeta, täyttääkö hanke sille asetetut ehdot, jotka määräytyvät mainittujen OECD:n periaatteiden sekä Suomen kehitysyhteistyön yleisten päämäärien mukaisesti. Ulkoasiainministeriö voi myös suunnata teknistä apua kumppanimaan viranomaisille hankkeiden valmisteluvaiheessa. OECD-maiden hyväksymä korkotukiluottojärjestelmä. Kaupallis-taloudellisen yhteistyön vahvistaminen

Rahoituspäätös  03.09.2013

200 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Konsultit

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89815102

Tunnus

UHA2013-001854

Sivua muokattu

06.09.2013