Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.07.2015

Hivos/Digital Defenders Partnership

Kuvaus

Digital Defenders Partnership (DDP) on Freedom Online Coalitionin piirissä 2012 Alankomaiden ja Yhdysvaltojen aloitteesta perustettu ohjelma ja rahasto, joka edistää sanan- ja ilmaisunvapauden sekä yksityisyydensuojan toteutumista internetissä. DDP tarjoaa rahallista sekä muuta tukea digitaalisille ihmisoikeuspuolustajille, -aktivisteille, journalisteille ja bloggareille. Näitä tahoja koskevat uhat ovat moninaisia ja liittyvät mm. lisääntyvään valvontaan ja seurantaan, verkkosensuuriin, sisällön suodattamiseen ja rajoittamiseen ja erilaisiin häirinnän muotoihin erityisesti valtioiden taholta. DDP on ohjelmana globaali, mutta sen rahoitus kohdistuu suurimmaksi osaksi kehitysmaihin. Suomen rahoitus kanavoidaan Hivoksen ylläpitämään korirahastoon. Tuki korvamerkitään ainoastaan ODA-kelpoisiin maihin kohdistuviin toimintoihin ja hankkeisiin.

Lisätietoa

https://digitaldefenders.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  10.07.2015

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 50%
  • Vapaa tiedonkulku 25%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 25%

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892650

Tunnus

UHA2015-019754

Sivua muokattu

10.09.2015