Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.02.2015

Suomen tuki UNESCO:n 'CONNECTING the Dots' -konferenssille

Kuvaus

Suomi rahoittaa UNESCO:n konferenssin 'Connecting the Dots: Options for Future Action' - Conference on UNESCO's Internet Study: access, free expression, privacy and ethics järjestämistä 89 000 eurolla. Konferenssi järjestetään UNESCO:n päämajassa Pariisissa 3-4.3.2015. UNESCO:n tehtävänä on laatia kattava tutkimus internetiin liittyvistä kysymyksistä monitoimijayhteisön konsultaation kautta. Järjestämällä konferenssin UNESCO pyrkii keräämään maailmanlaajuisen internetin monitoimijayhteisön näkemyksiä em. aiheista. Suomen rahoituksesta hyötyvät kehittyvistä ja vähiten kehittyneistä maista tulevat asiantuntijat, joiden osallistumisen rahoitus mahdollistaa. Kehitysmaiden osallistuminen on tärkeää aidosti inklusiivisen monitoimijakonsultaation varmistamiseksi. Rahoituksella tuetaan kehitysmaiden vaikutusmahdollisuuksia ja tuetaan kapasiteettien vahvistamista ICT:n hyödyntämisessä kehityksen tukena. Hankkeen lopullisia hyödynsaajia konferenssin tuottamisen tulosten kautta ovat kaikki internetin käyttäjät. Samalla hankkeen kautta vahvistetaan UNESCO:n kapasiteettia toimia jatkossa internetin saatavuuden, sananvapauden, yksityisyyden suojan ja etiikan puolesta.

Rahoituspäätös  02.02.2015

91 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

tuo-20

Rahoituskohteen numero

89892584

Tunnus

UHA2014-052491

Sivua muokattu

05.02.2015